Trong sự nghiệp xây dừng và đảm bảo an toàn Tổ quốc, Đảng ta luôn thống nhất ý kiến coi giáo dục và huấn luyện và giảng dạy là quốc sách mặt hàng đầu. Nhờ đó, thời gian qua, giáo dục và đào tạo và đào tạo vn đã đã đạt được những thành tựu đặc biệt quan trọng nhưng vẫn còn một số trong những hạn chế buộc phải khắc phục. Vì chưng đó, thời hạn tới cần lành mạnh và tích cực thực hiện đồng bộ một số phương án để nâng cấp chất lượng giáo dục và đào tạo và giảng dạy trên cơ sở liên tục thực hiện có công dụng Tư tưởng tp hcm về giáo dục, thỏa mãn nhu cầu yêu mong CNH, HĐH đất nước trong thực trạng mới.
*

Thứ nhất,tăng cường học hành và làm theo Tư tưởng sài gòn về giáo dục, coi đó là căn nguyên tư tưởng, kim chỉ nam cho công cuộc thay đổi căn bản, toàn diện giáo dục với đào tạo. Thêm kết, phát triển Tư tưởng tp hcm về giáo dục và đào tạo trong việc phát hành các nhà trương của Đảng, chính sách của nhà nước về giáo dục và đào tạo cân xứng với thực tiễn vn trong bối cảnh toàn cầu hóa cùng hội nhập quốc tế. Cải thiện nhận thức của các cấp ủy đảng, chủ yếu quyền, Nhân dân cùng toàn làng hội về vị trí, vai trò, kim chỉ nam của giáo dục đào tạo và huấn luyện như chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Vì công dụng mười năm thì yêu cầu trồng cây/ Vì tác dụng trăm năm thì đề xuất trồng người”(1). Fan nhấn mạnh giáo dục và huấn luyện và giảng dạy có vai trò vô cùng đặc trưng trong việc nâng cấp dân trí, huấn luyện và đào tạo nhân lực, tu dưỡng nhân tài, là động lực của sự việc phát triển. Vì đó, đầu tư chi tiêu phát triển giáo dục sẽ đem về lợi ích bền vững cho dân tộc, góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu trên cố giới. Với quan tiền niệm: “Một dân tộc bản địa dốt là 1 trong những dân tộc yếu”(2), ngay sau thời điểm Cách mạng tháng Tám thành công, quản trị Hồ Chí Minh vẫn đề cập đến trong số những nhiệm vụ cần kíp của nước ta lúc bấy giờ đồng hồ là khử giặc dốt bởi vì khi đó hơn 90% đồng bào ta mù chữ. Trong Thư gửi các học viên trong năm học thứ nhất khi nước vn Dân công ty cộng hòa ra đời (tháng 9-1945), chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Non sông nước ta có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc nước ta có bước tới đài vinh quang nhằm sánh vai với các cường quốc năm châu được xuất xắc không, đó là nhờ một phần lớn ở công học tập tập của những em”(3). Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ kim chỉ nam của nền giáo dục việt nam là “một nền giáo dục và đào tạo của một nước độc lập, một nền giáo dục đào tạo nó vẫn đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của những em”(4). Đó là 1 trong những nền giáo dục mang ý nghĩa nhân dân sâu sắc, thực học, không chạy theo bằng cấp, không chạy theo trọng lượng kiến thức mà bắt buộc chú trọng nâng cấp chất lượng, là nền giáo dục và đào tạo độc lập, tiến bộ, dân tộc, thực hiện mục tiêu phát triển con bạn toàn diện, một nền giáo dục vì con người, cho con fan phụng sự Tổ quốc với Nhân dân, có tác dụng rạng danh non sông. Bạn từng khẳng định: “Học để triển khai việc, để gia công người, có tác dụng cán bộ. Học để phụng sự Đoàn thể, thống trị và nhân dân, Tổ quốc cùng nhân loại”(5). Chính vì mục tiêu cao siêu và mục đích to phệ của giáo dục và đào tạo mà chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng yêu cầu cần phải có tầm chú ý dài hạn trong chiến lược trở nên tân tiến giáo dục của quốc gia, đề xuất coi giáo dục là sự việc nghiệp của quần chúng, là trọng trách của toàn Đảng, toàn dân.

Bạn đang xem: Cần làm gì để phát triển giáo dục việt nam


(Chinhphu.vn) – Đổi bắt đầu căn bản và toàn vẹn nền giáo dục đào tạo là cửa nhà để dân tộc bản địa ta trí tuệ sáng tạo ra trí óc và mừng đón thành tựu thanh lịch của nhân loại.


*

Đổi mới căn bản cùng toàn diện nền giáo dục là cánh cửa để dân tộc ta sáng sủa tạo ra trí tuệ với tiếp nhận thành tựu văn minh của nhân loại.

Trong đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, cần gồm nhận thức mới về phạt triển giáo dục theo hướng bảo đảm chất lượng của phát triển giáo dục, không làm giáo dục theo kiểu “phong trào”. Phát triển giáo dục nhanh và bền vững là yêu cầu cấp bách, nhưng cũng là yêu cầu dài lâu có ý nghĩa sống còn với giáo dục Việt Nam. Giáo dục Việt Nam tuy đã đạt được rất nhiều thành tựu, đã khởi sắc thực sự, tuy vậy giáo dục Việt nam vẫn là nền giáo dục của một nước nghèo, một nước trong những nước đang vạc triển.

Để giáo dục có thể phát triển ngang tầm những nền giáo dục của những nước vạc triển chỉ có thể phát triển nhanh và bền vững mới gồm điều kiện thúc đẩy giáo dục vạc triển tất cả hiệu quả và có sức cạnh tranh, không chạy theo “tốc độ thành tích”, không chạy theo số lượng, mở rộng quy mô đơn thuần; coi trọng nâng cao không ngừng chất lượng giáo dục để càng ngày một nâng cao vị thế giáo dục Việt phái mạnh trong quần thể vực cùng trên thế giới.

Phát triển giáo dụcnhanh, bền vững và hiệu quả là tạo sức cạnh tranh cho kinh tế- làng hội, vày thực chất công cuộc cạnh tranh tởm tế- buôn bản hội giữa các nước hiện nay là cạnh tranh về giáo dục. Phạt triển nhanh và bền vững về giáo dục là góp phần đưa bé người vào vị trí trung trọng tâm của tiến trình phát triển ghê tế- làng hội ở nước ta, giáo dục tạo cơ hội giúp cho mọi người phát huy được tài năng, trí tuệ, sở trường, năng lực của mình, tham gia vào quá trình phát triển cùng thụ hưởng thành quả của quá trình đổi mới toàn diện nước ta nhưng Đảng đang thực hiện. Chất lượng cuộc sống của mỗi người ngày một nâng cao.

Các chính sách xã hội về giáo dục được thực hiện theo tinh thần: bên nước ngày một tăng nguồn lực mang lại giáo dục, thực hiện nhiều chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, hỗ trợ các vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, diện chính sách và người nghèo… càng ngày được hưởng nhiều chế độ ưu đãi về giáo dục, đồng thời đẩy mạnh tiềm năng, trí tuệ và những nguồn lực vật chất vào và không tính nước của nhân dân, Việt kiều và những tổ chức quốc tế. Xác định điều kiện mới, động lực mới để thúc đẩy sự phân phát triển của bản thân hệ thống giáo dục. Sự tương quan phân phát triển giáo dục với các lĩnh vực không giống trong phát triển ghê tế- thôn hội, vào công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng nền giáo dục dân tộc, chất lượng, tiên tiến, hiện đại để có tác dụng nền tảng mang đến nền khiếp tế mới đang ngày một phạt triển.

Chiến lược phân phát triển tởm tế- thôn hội 2011- 2020 đã xác định một trong các khâu đội phá chiến lược là “Phát triển cấp tốc nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản với toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ vạc triển nguồn nhân lực với phạt triển khoa học công nghệ”. Cạnh tranh vạc triển tởm tế giữa các quốc gia trên thế giới hiện nay, nói mang đến cùng bản chất là cạnh tranh sự phát triển giáo dục. Giáo dục phát triển sẽ đào tạo ra nguồn nhân lực mới, nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi vậy, vào suốt những năm đổi mới, Đảng với Nhà nước ta luôn luôn coi giáo dục là quốc sách mặt hàng đầu và tất cả thể nói đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là quốc sách.

Kinh nghiệm 25 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới giáo dục mang lại thấy giáo dục nước ta muốn thực hiện tốt được những nhiệm vụ như đã nêu ở trên với nhất là muốn đổi mới căn bản và toàn diện thành công xuất sắc trong thập niên tới cần thực hiện những giải pháp đột phá.

Thứ nhất, đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục phù hợp với cơ chế thị trường định hướng thôn hội chủ nghĩa.

Xem thêm: Một số vấn đề lý luận về phát triển xã hội là sao, điều gì xảy ra khi xã hội phát triển

Hoàn thiện thể chế quản lý công ty nước về giáo dục trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cải giải pháp hành bao gồm giáo dục. Thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước về giáo dục; quản lý theo pháp quyền trên cơ sở một hệ thống pháp luật giáo dục đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương cùng triệt để phân cấp quản lý giáo dục; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm thôn hội cho những cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục đại học cùng giáo dục nghề nghiệp. Tăng hiệu lực quản lý công ty nước về giáo dục trong toàn ngành ở tất cả các cấp quản lý đơn vị nước phù hợp với yêu thương cầu phát triển gớm tế thị trường định hướng làng mạc hội chủ nghĩa.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục; chuyển dần quản lý đơn vị nước về giáo dục nặng về hành chính sang quản lý chất lượng với từ quản lý công ty nước theo cách kiểm kiểm tra sang giám sát và đo lường mọi hoạt động giáo dục. Cải thiện vai trò những tổ chức buôn bản hội nghề nghiệp giáo dục như Hội Giáo chức, Hội Khuyến học, liên hiệp hội các trường kế bên công lập… trong phân phát triển giáo dục.

Thứ hai, trả thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, hiện đại cùng liên thông.

Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở cùng liên thông, chuẩn hóa, hiện đại hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực mang đến phát triển gớm tế- xóm hội vào đó đặc biệt coi trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao ở tất cả các cấp trình độ.

Xây dựng một hệ thống giáo dục đa dạng về phương thức học tập, đảm bảo “ai ai cũng được học hành”, được học theo nguyện vọng của chính mình và được học suốt đời trong xã hội học tập; một hệ thống giáo dục được chuẩn hóa với những tiêu chuẩn dân tộc, tiên tiến, hiện đại đảm bảo sự liên thông trong và không tính nước trên cơ sở chuẩn hóa với những yếu tố đảm bảo chất lượng vào từng cấp học với trình độ đào tạo.

Hệ thống giáo dục mới sẽ là hệ thống giáo dục chất lượng cao với là tiền đề đến phát triển khoa học, công nghệ, khai thác nhiều nhất với vận dụng tất cả hiệu quả nguồn tri thức của dân tộc, của nhân loại và làm nền tảng đến công cuộc xây dựng nền tởm tế tri thức ở nước ta.

Thứ ba, xây dựng, phạt triển nhanh đội ngũ bên giáo và cán bộ quản lý giáo dục giỏi.

Nguồn lực đội ngũ đơn vị giáo với cán bộ quản lý giáo dục là vốn quý nhất, là động lực, là nhân tố đảm bảo cho lợi thế giáo dục nước ta phát triển và cạnh tranh được với những nền giáo dục tiên tiến trong khu vực vực và trên thế giới. đơn vị giáo với cán bộ quản lý giáo dục giỏi là chìa khóa, là nhân tố trung tâm cho sự nghiệp giáo dục phân phát triển.

Suy đến cùng, chất lượng nền giáo dục nước ta cao tuyệt thấp phần lớn phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ thầy, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Vì chưng vậy, phải đặt trọng trung tâm vào tạo bước chuyển biến chất lượng đội ngũ bên giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực tiễn 25 năm đổi mới giáo dục đã khẳng định phải mở rộng, phát huy dân chủ với thực hiện đồng bộ các khâu phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển, bố trí sử dụng, thực hiện chính sách đãi ngộ tương xứng.

Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đơn vị giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong toàn ngành là nhiệm vụ thường xuyên, dài lâu bởi bởi vì sự nghiệp giáo dục nước ta luôn phát triển đặt ra yêu cầu và đòi hỏi ngày càng tốt về trình độ, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đơn vị giáo cùng năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục. Trách nhiệm của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không chỉ là trách nhiệm với hiện trạng giáo dục nước ta bây giờ mà còn là một trách nhiệm với quá khứ với tương lai. Ngành Giáo dục nước ta phải là nơi si được những người giỏi nhất, hoàn hảo nhất và yêu nghề nhất để thực sự là đòn bẩy để nâng bé người Việt phái nam lên vị trí sản phẩm đầu trong khu vực vực cùng trên thế giới.

Do vậy, cần đẩy mạnh việc thực hiện tốt chủ trương, cơ chế của Đảng và Nhà nước trong chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bên giáo với cán bộ quản lý giáo dục gồm đủ phẩm chất, năng lực, trình độ giảng dạy, nghiên cứu khoa học với quản lý.

GS. TSKH Vũ Ngọc Hải

(nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạo)