Tôi ao ước biết kế hoạch đầu tư công là gì? Kế hoạch đầu tư công được phân loại như thế nào? - hương thơm Giang (Quảng Nam)


*
Mục lục nội dung bài viết

Kế hoạch đầu tư chi tiêu công là gì? Phân một số loại kế hoạch đầu tư chi tiêu (Hình từ bỏ Internet)

Về vấn đề này, Law
Net giải đáp như sau:

1. Kế hoạch đầu tư công là gì?

Theo khoản 17 Điều 4 cơ chế Đầu tư công 2019, kế hoạch đầu tư công là 1 tập hợp những mục tiêu, định hướng, hạng mục chương trình, dự án đầu tư công; cân đối nguồn vốn chi tiêu công, phương án phân chia vốn, các giải pháp huy đụng nguồn lực và thực thi thực hiện.

Bạn đang xem: Đầu tư công trung hạn là gì

2. Kế hoạch đầu tư chi tiêu công được phân loại như thế nào?

Cụ thể tại Điều 46 điều khoản Đầu tứ công 2019 luật pháp về việc phân một số loại kế hoạch đầu tư chi tiêu công như sau:

(1) Phân loại kế hoạch đầu tư công theo thời hạn chiến lược bao gồm:

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập vào thời hạn 05 năm, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế tài chính - làng hội 05 năm;

- Kế hoạch chi tiêu công hằng năm để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, cân xứng với kim chỉ nam kế hoạch phân phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội hằng năm và bằng phẳng vốn đầu tư công hằng năm.

(2) Phân một số loại kế hoạch chi tiêu công theo cấp cai quản bao gồm:

- Kế hoạch chi tiêu công của quốc gia;

- Kế hoạch chi tiêu công của các Bộ, cơ sở trung ương;

- Kế hoạch đầu tư chi tiêu công của các cấp tổ chức chính quyền địa phương.

(3) Phân một số loại kế hoạch đầu tư chi tiêu công theo nguồn vốn chi tiêu bao gồm:

- Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, bao gồm đầu bốn theo ngành, lĩnh vực, chương trình chi tiêu công, phần vốn đầu tư của công ty nước tham gia tiến hành các dự án theo phương thức công ty đối tác công tứ theo phương tiện của điều khoản về chi tiêu nhà nước;

- Kế hoạch chi tiêu vốn ngân sách chi tiêu địa phương, bao hàm đầu tứ theo ngành, lĩnh vực, chương trình đầu tư chi tiêu công, phần vốn đầu tư của nhà nước tham gia triển khai các dự án theo phương thức công ty đối tác công tư theo mức sử dụng của luật pháp về túi tiền nhà nước;

- Kế hoạch đầu tư chi tiêu vốn từ thu nhập hợp pháp của phòng ban nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

3. Các hành vi như thế nào bị nghiêm cấm trong đầu tư chi tiêu công?

Cá nhân, tổ chức bị nghiêm cấm tiến hành các hành vi tiếp sau đây trong đầu tư chi tiêu công:

- quyết định chủ trương đầu tư không tương xứng với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không khẳng định được nguồn ngân sách và khả năng cân đối vốn; sai thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo chính sách của pháp luật.

- Quyết định chi tiêu chương trình, dự án khi không được cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu hoặc không nên với các nội dung về mục tiêu, phạm vi, quy mô, thừa tổng vốn chi tiêu của chủ trương chi tiêu đã được cấp tất cả thẩm quyền quyết định. Ra quyết định điều chỉnh tổng vốn đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án công trình trái với mức sử dụng của lao lý về chi tiêu công.

- lợi dụng chức vụ, quyền lợi để chỉ chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong cai quản và thực hiện vốn đầu tư chi tiêu công.

- công ty chương trình, chủ đầu tư thông đồng với tổ chức triển khai tư vấn, đơn vị thầu dẫn tới quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chi tiêu chương trình, dự án gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí vốn, tài sản của phòng nước, khoáng sản của quốc gia; làm cho tổn hại, xâm phạm ích lợi hợp pháp của công dân cùng của cùng đồng.

- Đưa, nhận, môi giới ân hận lộ.

- Yêu ước tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư chi tiêu khi chương trình, dự án chưa được đưa ra quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt, gây nợ đọng tạo ra cơ bản.

- thực hiện vốn đầu tư chi tiêu công sai mục đích, không đúng đối tượng, quá tiêu chuẩn, định mức theo mức sử dụng của pháp luật.

- có tác dụng giả, làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu, liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, đưa ra quyết định đầu tư, triển khai triển khai chương trình, dự án.

- ráng ý báo cáo, cung cấp tin không đúng, ko trung thực, không khách quan tác động đến việc lập, thẩm định, ra quyết định kế hoạch, chương trình, dự án, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra cùng xử lý vi phạm trong triển khai tiến hành kế hoạch, chương trình, dự án.

- nuốm ý hủy hoại, lừa dối, bít giấu hoặc gìn giữ không vừa đủ tài liệu, hội chứng từ, hồ nước sơ liên quan đến đưa ra quyết định chủ trương đầu tư, đưa ra quyết định đầu tư, triển khai tiến hành chương trình, dự án.

*


trang chủ Thư viện pháp luật Luật sư toàn quốc quy định sư tư vấn Giải đáp cùng chuyên viên Vướng mắc pháp lý Thư viện phiên bản án thông tin tài khoản
x chào mừng chúng ta đến với Dân Luật. Để viết bài bác Tư vấn, Hỏi luật pháp Sư, kết nối với hình thức sư và chuyên gia, … Bạn vui tươi ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
*

*

Kế hoạch đầu tư công là một tập hợp những mục tiêu, định hướng, danh mục chương trình, dự án đầu tư chi tiêu công; phẳng phiu nguồn vốn đầu tư chi tiêu công, phương án phân chia vốn, các chiến thuật huy rượu cồn nguồn lực và xúc tiến thực hiện.

Xem thêm: Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Ớt Không Phát Triển, Ớt Thiếu Hụt Dinh Dưỡng


a) Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập vào thời hạn 05 năm, phù hợp với planer phát triển kinh tế tài chính - xã hội 05 năm;
b) Kế hoạch đầu tư công hằng năm nhằm triển khai tiến hành kế hoạch đầu tư công trung hạn, tương xứng với phương châm kế hoạch vạc triển kinh tế tài chính - xã hội từng năm và cân đối vốn đầu tư công hằng năm.
a) Kế hoạch chi tiêu vốn túi tiền trung ương, bao hàm đầu bốn theo ngành, lĩnh vực, chương trình đầu tư chi tiêu công, phần vốn đầu tư chi tiêu của đơn vị nước tham gia tiến hành các dự án theo phương thức đối tác doanh nghiệp công tứ theo cách thức của luật pháp về ngân sách chi tiêu nhà nước;
b) Kế hoạch chi tiêu vốn giá cả địa phương, bao gồm đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình chi tiêu công, phần vốn đầu tư chi tiêu của đơn vị nước tham gia tiến hành các dự án công trình theo phương thức công ty đối tác công tứ theo lý lẽ của quy định về ngân sách chi tiêu nhà nước;
c) Kế hoạch chi tiêu vốn từ nguồn thu hợp pháp của ban ngành nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.
Căn cứ lập mưu hoạch chi tiêu công trung hạn và hằng năm được dụng cụ tại Điều 47 biện pháp Đầu bốn công năm 2019 như sau:
a) tình hình và tác dụng thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - thôn hội 05 năm và kế hoạch đầu tư chi tiêu công trung hạn tiến độ trước;
b) kế hoạch phát triển kinh tế - xóm hội; chiến lược phát triển kinh tế tài chính - thôn hội 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; kế hoạch tài chính 05 năm; planer vay, trả nợ công 05 năm; mục tiêu ưu tiên chi tiêu trong planer 05 năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương;
d) nhu cầu và dự báo khả năng huy động những nguồn vốn đầu tư chi tiêu để tạo kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, khả năng bằng phẳng vốn chi phí nhà nước;
đ) Dự báo tác động ảnh hưởng của tình hình nhân loại và vào nước mang lại sự cải tiến và phát triển và kỹ năng huy động các nguồn vốn đầu tư;
e) chế độ và chính sách thu hút những nguồn vốn đầu tư chi tiêu của các thành phần tài chính để kiến tạo kết cấu hạ tầng kinh tế - buôn bản hội.
a) thực trạng và kết quả thực hiện planer phát triển kinh tế tài chính - thôn hội của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương; kết quả thực hiện tại kế hoạch đầu tư chi tiêu công năm trước;
d) nhu yếu và khả năng bằng vận các nguồn lực có sẵn để chi tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế tài chính - làng mạc hội trong năm kế hoạch.
1. Phù hợp với các mục tiêu phát triển tại kế hoạch phát triển tài chính - làng mạc hội, kế hoạch phát triển kinh tế tài chính - làng hội 05 năm và hằng năm của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương và các quy hoạch đã có phê duyệt, chiến lược tài thiết yếu 05 năm, chiến lược vay, trả nợ công 05 năm.
2. Cân xứng với khả năng bằng phẳng nguồn vốn chi tiêu công và thu hút những nguồn vốn chi tiêu của những thành phần tài chính khác; bảo đảm bằng phẳng vĩ mô, ưu tiên an ninh nợ công.
3. Việc phân chia vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn chi tiêu công vào từng giai đoạn đã được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt.
4. Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, vùng giáo khu theo phương châm và triết lý phát triển của từng thời kỳ.
6. Bảo vệ quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chủ yếu sách; tiến hành phân cấp trong quản lý đầu tư, sinh sản quyền chủ động cho Bộ, cơ quan tw và địa phương theo phép tắc của quy định nhằm nâng cấp hiệu quả đầu tư.
Trên đó là một số quy địnhcủa luật pháp về lập kế hoạch chi tiêu công căn cứ theo luật Đầu tứ công năm 2019

*


Đăng nhập

Bạn phấn kích đăng nhập. Chúng ta có thể đăng nhập bằng thông tin tài khoản của Thu
Vien
Phap
Luat.vn hoặc Đăng ký nếu như bạn chưa xuất hiện tài khoản


 Hotline: 028 3930 3279

 (028) 3930 3279

 19 Nguyễn Gia Thiều, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM


kính chào mừng bạn đến cùng với Dân Luật. Để viết bài xích Tư vấn, Hỏi qui định Sư, liên kết với nguyên tắc sư và chăm gia, …


 Hotline: 028 3930 3279

 (028) 3930 3279

 19 Nguyễn Gia Thiều, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM


Đừng để rủi ro Pháp Lý theo sau Covid

Thưa Quý Khách,

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT thao tác tại trụ sở từ 01/10.

Là thành phầm online, thời hạn qua 90% nhân sự làm tại nhà, 10% làm cho “3 tại chỗ” sống trụ sở.

Dù tất cả thế khỏe khoắn làm online, tuy vậy 10% trên trụ sở 90% tại nhà không yêu cầu là tế bào hình ship hàng tốt nhất.

Từ 01/10, tp.hồ chí minh làm việc bình thường mới, chúng ta sẽ tăng dần tỷ lệ làm trên trụ sở.

Giúp quý khách Loại rủi ro Pháp Lý cùng Nắm thời cơ Làm nhiều từ chế độ pháp mức sử dụng mới, là một phần sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.