(Chinhphu.vn) - doanh nghiệp của ông Đặng Hồng tô thành lập không có giấy chứng nhận đầu tư, chỉ bao gồm giấy phép đk kinh doanh, trụ sở bao gồm ở xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh giấc Nghệ An.


Tại Khoản 4 Điều 19: "4… a) Thu nhập của người sử dụng từ thực hiện dự án chi tiêu mới tại địa phận có điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội trở ngại quy định tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của chủ yếu phủ…".

Bạn đang xem: Dự án đầu tư mới là gì

Ông sơn hỏi, doanh nghiệp ông giành được hưởng khuyến mãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu mới ra đời và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo không?

Cục Thuế tỉnh giấc Nghệ An trả lời vấn đề này như sau:

"... Điều 3. Giải thích từ ngữ

... 2. Dự án chi tiêu là tập hợp khuyến nghị bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư chi tiêu kinh doanh trên địa bàn cụ thể, vào khoảng thời hạn xác định.

... 4. Dự án chi tiêu mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động chủ quyền với dự án công trình đang thực hiện hoạt động chi tiêu kinh doanh.

… Điều 17. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

… 2. Đối với dự án không trực thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư, nhà chi tiêu được tận hưởng ưu đãi chi tiêu nếu đáp ứng nhu cầu các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà ko phải tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư. Vào trường phù hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định trên Điều 15 và Điều 16 của nguyên tắc này, chính sách khác của quy định có liên quan để tự khẳng định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục tận hưởng ưu đãi đầu tư chi tiêu tại cơ quan thuế, cơ áo quan chính và phòng ban hải quan khớp ứng với từng một số loại ưu đãi đầu tư...".

- Khoản 7, Khoản 8 Điều 1 luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của phương tiện Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của hình thức Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp:

... 7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 13. Ưu đãi về thuế suất

… 3. Áp dụng thuế suất 20% trong thời hạn mười năm đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ tiến hành dự án đầu tư chi tiêu mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội cực nhọc khăn;

… từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhập của người sử dụng quy định trên khoản này được áp dụng thuế suất 17%…".

8. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 14. Ưu đãi về thời hạn miễn thuế, sút thuế

… 2. Thu nhập của người tiêu dùng từ tiến hành dự án đầu tư mới cơ chế tại Khoản 3 Điều 13 của hiện tượng này và thu nhập của doanh nghiệp từ triển khai dự án đầu tư mới tại khu vực công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế tài chính - làng hội thuận lợi theo cách thức của luật pháp được miễn thuế buổi tối đa không thật hai năm cùng giảm một nửa số thuế cần nộp buổi tối đa không thực sự bốn năm tiếp theo..."".

"Điều 15. Thuế suất ưu đãi

... 3. Thuế suất 20% trong thời gian mười năm vận dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ triển khai dự án đầu tư mới tại địa phận có điều kiện tài chính - làng hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

... Doanh nghiệp tiến hành dự án chi tiêu mới vào các lĩnh vực, địa phận ưu đãi thuế chế độ tại các Điểm a, b Khoản này kể từ ngày 01 tháng 01 năm năm 2016 áp dụng thuế suất 17%.

... Điều 16. Miễn thuế, bớt thuế

... 3. Miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp vào 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiến hành dự án đầu tư chi tiêu mới phương tiện tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này với thu nhập của người sử dụng từ tiến hành dự án chi tiêu mới tại khu vực công nghiệp (trừ khu công nghiệp ở trên địa phận có đk - kinh tế tài chính xã hội thuận lợi).

... Điều 19. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

... 2. Không vận dụng ưu đãi thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp chính sách tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này và không vận dụng thuế suất 20% phương tiện tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này so với các khoản các khoản thu nhập sau:

a) thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; các khoản thu nhập từ ủy quyền bất đụng sản, trừ các khoản thu nhập từ đầu tư chi tiêu kinh doanh nhà tập thể quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 15 Nghị định này; thu nhập cá nhân từ đưa nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền quyền tham gia dự án công trình đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ vận động sản xuất, kinh doanh ở ngoại trừ Việt Nam;

... đ) Thu nhập của khách hàng từ dự án đầu tư trong lĩnh vực marketing thương mại, thương mại & dịch vụ phát sinh quanh đó khu ghê tế, khu technology cao, khu vực công nghiệp và địa bàn ưu đãi thuế không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp điều khoản tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 với Điều 15, Điều 16 Nghị định này.

... 5. Dự án đầu tư chi tiêu mới (bao tất cả cả văn phòng và công sở công chứng thành lập tại những địa bàn gồm điều kiện kinh tế xã hội cực nhọc khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế tài chính xã hội quan trọng đặc biệt khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế vẻ ngoài tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 với Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án tiến hành lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án công trình đang thực hiện, trừ các trường vừa lòng sau:

a) Dự án đầu tư hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hòa hợp nhất, gửi đổi bề ngoài doanh nghiệp theo nguyên lý của pháp luật, trừ trường hợp qui định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định này.

b) Dự án đầu tư hình thành trường đoản cú việc đổi khác chủ mua (bao bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án chi tiêu mới nhưng mà vẫn thừa kế tài sản, vị trí kinh doanh, ngành nghề ghê doanh của chúng ta cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất tởm doanh).

Dự án chi tiêu mới được hưởng ưu tiên thuế theo pháp luật tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này cần được cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền cấp thủ tục phép đầu tư hoặc Giấy hội chứng nhận chi tiêu hoặc được phép chi tiêu theo chế độ của luật pháp về đầu tư".

"Điều 18. Điều kiện vận dụng ưu đãi thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

1. Các ưu đãi về thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện cơ chế kế toán, hóa đơn, bệnh từ với nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

... 4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư chi tiêu được hưởng khuyến mãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều khiếu nại về nghành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu tiên như sau:

... B) Doanh nghiệp có dự án chi tiêu được hưởng ưu tiên thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu tiên về địa bàn (bao có cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu tiên thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp là toàn cục thu nhập gây ra từ chuyển động sản xuất marketing trên địa bàn ưu đãi trừ những khoản thu nhập cá nhân nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.

... - Doanh nghiệp gồm dự án đầu tư được hưởng ưu tiên thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng nhu cầu điều kiện về địa bàn có gây ra thu nhập ngoài địa bàn triển khai dự án đầu tư thì:

(i) ví như khoản các khoản thu nhập này gây ra tại địa phận không thuộc địa phận ưu đãi đầu tư thì không được hưởng chiết khấu thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn.

(ii) ví như khoản thu nhập này tạo nên tại địa phận thuộc địa phận ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu tiên thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đối với khoản thu nhập cá nhân này được xác minh theo từng địa bàn căn cứ theo thời hạn và mức khuyến mãi thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty tại địa bàn thực hiện dự án đầu tư.

Xem thêm: 6 hãng xe đà nẵng đi huế - xe đưa đón cao cấp đà nẵng

... 5. Về dự án chi tiêu mới:

a) Dự án đầu tư chi tiêu mới được hưởng khuyến mãi thuế thu nhập doanh nghiệp lao lý tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

... Dự án đầu tư chi tiêu mới được hưởng ưu tiên thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp theo quy định buộc phải được phòng ban Nhà nước có thẩm quyền cấp thủ tục phép đầu tư hoặc Giấy bệnh nhận chi tiêu hoặc được phép đầu tư chi tiêu theo dụng cụ của luật pháp về đầu tư.

b) Dự án đầu tư chi tiêu mới được hưởng khuyến mãi thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao hàm các những trường vừa lòng sau:

- Dự án chi tiêu hình thành từ bỏ việc: chia, tách, sáp nhập, phù hợp nhất, đưa đổi hiệ tượng doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư hình thành từ bỏ việc biến đổi chủ cài (bao bao gồm cả trường hợp triển khai dự án đầu tư chi tiêu mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, vị trí kinh doanh, ngành nghề khiếp doanh của người sử dụng cũ để tiếp tục chuyển động sản xuất kinh doanh; thâu tóm về dự án đầu tư chi tiêu đang hoạt động).

Doanh nghiệp ra đời hoặc doanh nghiệp gồm dự án đầu tư chi tiêu từ việc thay đổi loại hình doanh nghiệp, biến hóa sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp tuyệt nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty hoặc dự án đầu tư trước khi đưa đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp độc nhất vô nhị trong thời hạn còn lại ví như tiếp tục đáp ứng nhu cầu các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...".

Căn cứ các quy định trên, thu nhập được áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp theo qui định tại Khoản 3 Điều 15 với Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP) là thu nhập của chúng ta từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa phận có điều kiện tài chính - làng hội khó khăn khăn.

Thu nhập của doanh nghiệp từ dự án đầu tư mới vào lĩnh vực marketing thương mại tạo nên ngoài địa bàn ưu đãi thuế thì ko được áp dụng cơ chế ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty của ông nếu bao gồm phát sinh thu nhập cá nhân từ tiến hành dự án đầu tư mới (dự án đáp ứng nhu cầu các đk của chế độ Đầu tư) tại địa phận có điều kiện kinh tế tài chính - làng hội khó khăn và đáp ứng các đk quy định tại Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật tại Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp theo vẻ ngoài nêu trên.

đến tôi hỏi: Dự án đầu tư mới là gì? Dự án đầu tư mới nào ko được hưởng khuyến mãi thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp?
Anh Hải - Đà Nẵng

*
Nội dung chủ yếu

Dự án đầu tư mới là gì?

Căn cứ theo khoản 6 Điều 3 biện pháp Đầu tứ 2020 qui định như sau:

Giải mê thích từ ngữTrong lao lý này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:...Dự án đầu tư mới là dự án chi tiêu thực hiện lần đầu tiên hoặc dự án chi tiêu độc lập với dự án đầu tư chi tiêu đang hoạt động.

Như vậy, rất có thể hiểu dự án đầu tư chi tiêu mới là dự án đầu tư chi tiêu thực hiện trước tiên hoặc dự án chi tiêu độc lập với dự án chi tiêu đang hoạt động.

*

Dự án chi tiêu mới là gì? Dự án đầu tư chi tiêu mới nào ko được hưởng chiết khấu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp? (Hình từ bỏ Internet)

Dự án đầu tư chi tiêu mới nào ko được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

Căn cứ khoản 5 Điều 19 Nghị định 218/2013/NĐ-CP được sửa đổi vày khoản 18 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định điều kiện áp dụng chiết khấu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp như sau:

Điều kiện vận dụng ưu đãi thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp...5. Dự án chi tiêu mới (bao bao gồm cả văn phòng công sở công chứng thành lập tại những địa bàn gồm điều kiện kinh tế tài chính xã hội cạnh tranh khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn) được hưởng ưu đãi thuế luật tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 với Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án triển khai lần đầu hoặc dự án chi tiêu độc lập với dự án công trình đang thực hiện, trừ những trường hòa hợp sau:a) Dự án đầu tư hình thành từ các việc chia, tách, sáp nhập, hòa hợp nhất, chuyển đổi vẻ ngoài doanh nghiệp theo phương tiện của pháp luật, trừ trường hợp dụng cụ tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định này.b) Dự án chi tiêu hình thành từ việc đổi khác chủ mua (bao tất cả cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới tuy thế vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề ghê doanh của bạn cũ để tiếp tục chuyển động sản xuất tởm doanh).Dự án đầu tư mới được hưởng khuyến mãi thuế theo nguyên tắc tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này đề xuất được phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền cấp chứng từ phép chi tiêu hoặc Giấy triệu chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư chi tiêu theo khí cụ của điều khoản về đầu tư.”...

Như vậy, dự án chi tiêu mới không được hưởng khuyến mãi thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp bao gồm:

- Dự án đầu tư chi tiêu hình thành từ các việc chia, tách, sáp nhập, thích hợp nhất, chuyển đổi hiệ tượng doanh nghiệp theo biện pháp của pháp luật, trừ ngôi trường hợp dụng cụ tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

- Dự án chi tiêu hình thành tự việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới dẫu vậy vẫn thừa kế tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề tởm doanh của bạn cũ nhằm tiếp tục vận động sản xuất khiếp doanh).

Lưu ý: Dự án đầu tư chi tiêu mới được hưởng khuyến mãi thuế theo dụng cụ tại Điều 15, Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP cần được phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền cấp chứng từ phép chi tiêu hoặc Giấy bệnh nhận đầu tư chi tiêu hoặc được phép đầu tư chi tiêu theo cơ chế của điều khoản về đầu tư.

Thời hạn nộp report tình hình triển khai dự án đầu tư là khi nào?

Theo khoản 2 Điều 72 phương tiện Đầu tư 2020 có quy định như sau:

Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư chi tiêu tại Việt Nam.....2. Chế độ báo cáo định kỳ được tiến hành như sau:a) Hằng quý, hằng năm, công ty đầu tư, tổ chức kinh tế tài chính thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan lại đăng ký chi tiêu và cơ sở thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, công dụng hoạt động chi tiêu kinh doanh, thông tin về lao động, nộp chi phí nhà nước, chi tiêu cho phân tích và phân phát triển, cách xử lý và đảm bảo môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo nghành hoạt động;.....

Căn cứ theo Điều 102 Nghị định 31/2021/NĐ-CP mức sử dụng về nội dung báo cáo và kỳ report của tổ chức kinh tế tài chính thực hiện nay dự án đầu tư chi tiêu như sau:

Nội dung báo cáo và kỳ report của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư1. Tổ chức tài chính thực hiện dự án công trình đầu tư báo cáo cơ quan tiền đăng ký đầu tư chi tiêu và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê lại tại địa phương.2. Report quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: Vốn chi tiêu thực hiện, lệch giá thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình trạng sử dụng đất, mặt nước.3. Report năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm tiếp theo của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của report quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, các khoản thu nhập của người lao động, các khoản bỏ ra và đầu tư cho phân tích khoa học và trở nên tân tiến công nghệ, xử trí và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng.

Theo đó, việc report tình hình tiến hành dự án đầu tư chi tiêu của tổ chức tài chính là hoạt động thuộc chế độ báo cáo hoạt động đầu tư chi tiêu tại Việt Nam.