*

Ga Hà Nội

Để đi qua 791Km đường sắt từ Ga thủ đô hà nội đi Đà Nẵng, tàu chạy hết khoảng tầm 15 tiếng 5 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ thủ đô hà nội đi Đà Nẵng có số hiệu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 sản phẩm ngày.

Bảng giờ tàu trường đoản cú ga thành phố hà nội đi Đà Nẵng

Tên tàu
Ga thủ đô hà nội Ga Đà Nẵng
Tổng thời gian
Tàu SE706:0022:2116 giờ 21 phút
Tàu SE509:0001:0616 tiếng 6 phút
Tàu SE914:3007:3517 tiếng 5 phút
Tàu SE319:3011:0515 tiếng 35 phút
Tàu SE1920:1012:2016 giờ đồng hồ 10 phút
Tàu SE122:2013:2515 giờ 5 phút

Giá vé tàu từ bỏ ga thành phố hà nội đi Đà Nẵng

Bạn rất có thể chọn những giá vé khác nhau, tùy thuộc theo từng một số loại ghế, một số loại tàu cùng từng thời điểm. Giá bán vé tàu dao động khoảng 677,000 đồng cùng với 6 chuyến tàu chạy từ hà thành tới Đà Nẵng từng ngày.

Bảng giá chỉ Vé thủ đô Đà Nẵng của tàu SE7

STT loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
1,029,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1v
1,064,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2
987,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2v
1,022,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1
974,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T2 Bn
LT2
899,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3
779,000
8 Ghế phụ GP331,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL464,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML599,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV609,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể chuyển đổi theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu tp hà nội Đà Nẵng của tàu SE7

Bảng giá chỉ Vé thủ đô hà nội Đà Nẵng của tàu SE5

STT một số loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1
1,005,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1M
1,005,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
1,010,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1v
1,010,000
5 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2
932,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2M
932,000
7 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2Mv
967,000
8 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2v
967,000
9 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1
925,000
10 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
853,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
739,000
12 Ghế phụ GP315,000
13 Ngồi cứng NC386,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML569,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV579,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể đổi khác theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá vé tàu tp hà nội Đà Nẵng của tàu SE5

Bảng giá bán Vé thành phố hà nội Đà Nẵng của tàu SE9

STT các loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1
985,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
1,020,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2
905,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2v
940,000
5 Nằm vùng 6 cân bằng T1 Bn
LT1
907,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T2 Bn
LT2
837,000
7 Nằm khoang 6 ổn định T3 Bn
LT3
725,000
8 Ghế phụ GP309,000
9 Ngồi cứng NC379,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML558,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV568,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá bán vé tàu thành phố hà nội Đà Nẵng của tàu SE9

Bảng giá bán Vé hà nội Đà Nẵng của tàu SE3

STT một số loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1
1,098,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
1,133,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
1,003,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2v
1,038,000
5 Nằm vùng 6 cân bằng T1 Bn
LT1
1,019,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
894,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3
829,000
8 Ghế phụ GP436,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56679,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56V689,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến hóa theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá bán vé tàu tp hà nội Đà Nẵng của tàu SE3

Bảng giá Vé hà nội thủ đô Đà Nẵng của tàu SE19

STT loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1
915,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1M
975,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1Mv
1,010,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
950,000
5 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2
835,000
6 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2M
895,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2Mv
930,000
8 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2v
870,000
9 Nằm khoang 2 ổn định VIP An
Lv2M
1,890,000
10 Nằm vùng 6 ổn định T1 Bn
LT1
815,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T2 Bn
LT2
765,000
12 Nằm khoang 6 cân bằng T3 Bn
LT3
640,000
13 Ghế phụ GP290,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56615,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56V625,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu thủ đô hà nội Đà Nẵng của tàu SE19

Bảng giá Vé tp. Hà nội Đà Nẵng của tàu SE1

STT các loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1
1,077,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1M
1,077,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1Mv
1,112,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
1,112,000
5 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2
999,000
6 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2M
999,000
7 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2Mv
1,004,000
8 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2v
1,004,000
9 Nằm vùng 2 cân bằng VIP An
Lv2M
2,155,000
10 Nằm khoang 6 ổn định T1 Bn
LT1M
1,000,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2M
876,000
12 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3M
814,000
13 Ghế phụ GP428,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML56667,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56V677,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến hóa theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu hà thành Đà Nẵng của tàu SE1

Hướng dẫn đặt vé tàu hà thành Đà Nẵng

Sự trở nên tân tiến vượt bậc của technology thông tin khiến cho bạn chẳng yêu cầu tới Đại lý phân phối vé tàu trên Hà Nội, chỉ việc ở trong nhà cũng rất có thể đặt vé tàu tp hà nội Đà Nẵng online đơn giản và dễ dàng và nhanh chóng nhất qua website để vé trực tuyến: Vé tàu từ bỏ ga hà nội đi Đà Nẵng hoặcqua điện thoại cảm ứng thông minh 02473 053 053 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Đà Nẵng và những trường gồm sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ call điện xác thực thông tin, thực hiện thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu từ bỏ Ga thành phố hà nội Đến Ga Đà Nẵng.

Bạn đang xem: Giá vé tàu hỏa 5 sao đi đà nẵng

Sau lúc để vétàu hà nội thủ đô Đà Nẵng online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo lúc ra ga, xuất trình kèm theo CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu thành phố hà nội Đà Nẵng

Hiện nay việc thanh toán vé tàu không còn sức đơn giản sau khi để vé tàu hà nội Đà Nẵng qua điện thoại cảm ứng hoặc Website thành công sẽ nhận ra một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu thủ đô Đà Nẵng. Quý khách thanh toán mang lại mã để chỗ của chính bản thân mình bằng một trong những cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện những giao dịch rời tiền tại những điểm chuyển khoản của Viettel xuất hiện khắp chỗ trên toàn quốc. Sau khoản thời gian thanh toán thành công, Mã đặt chỗ sẽ là Vé năng lượng điện tử tàu hoả tp. Hà nội Đà Nẵng của quý khách.

Thông tin tương tác mua vé tàu thành phố hà nội Đà Nẵng

Đại lý bán vé tàu thủ đô Đà Nẵng
Việc cài vé tàu ngày này đã tiện lợi hơn vô cùng nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại hà nội hoặc ra Ga thủ đô hà nội mà chỉ việc ở nhà call điện theo số 02473 053 053 hoặc để qua Website buôn bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt việt nam đã phát hành Vé tàu năng lượng điện tử rất tiện lợi cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu hà nội thủ đô Đà Nẵng toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để sở hữ vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào các bạn muốn. Ví dụ: 02473 053 053

*

Liên hệ để ve tau tp hà nội Đà Nẵng trên đất nước hình chữ s

Hy vọng các bạn oder được vé tàu hà nội Đà Nẵng giá thấp và có chuyến du ngoạn an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Những đoàn tàu với trang bị và dịch vụ cao cấp, đội ngũ nhân viên đạt tiêu chuẩn 5 sao sẽ điều khiển xe trên tuyến đường tàu Bắc - Nam.

Xem thêm: Top 10 đồng coin nên đầu tư 2024 nhất, những đồng coin ai tiềm năng năm 2024 nhất


Nhằm thành lập hình ảnh về ngành đường sắt đã thực sự biến hóa và thu cháy khách đi tàu, Công ty vận tải hành khách tp sài thành (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) đã chi tiêu 83 tỷ vnđ để tăng cấp đôi tàu SE3/4, với sản phẩm công nghệ và dịch vụ trên tàu đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn 5 sao. Vào cuối tháng 1, đôi tàu "5 sao" ban đầu hoạt cồn sau 4 tháng đầu tư, nâng cấp. Trưởng tàu Đặng Xuân Định cùng đoàn tiếp viên tàu SE3 chuẩn bị đón khách đi chặng Bắc - Nam. Khởi hành từ thủ đô hà nội lúc 22h tối, tàu sẽ chạy 31 tiếng nhằm vào mang đến ga tp sài thành lúc 5h30 sáng. Cho dù được nâng cấp, cơ mà giá vé SE3 không đổi khác so với tàu thường. Tàu tất cả 13 toa, trong đó có 11 toa hành khách và 2 toa phục vụ. Từng ngày có 2 chuyến bắt đầu từ hai đầu tp sài gòn và Hà Nội.Nhân viên ship hàng tàu SE3 được sàng lọc từ Đoàn tiếp viên đường sắt vn và trải qua một quá trình huấn luyện và đào tạo nghiêm ngặt. Từng đoàn tàu có 31 nhân viên gồm tiếp viên cùng lái tàu.

*
*

Toa ngồi mềm điều hòa, giá chỉ vé 1,2 triệu đồng. Sàn toa xe cộ làm bằng nhôm để tăng cường mức độ chống ồn cũng tương tự giảm trọng lượng thùng xe. Trên sàn lót một lớp trải nhập khẩu từ Nhật Bản. Mỗi toa ghế mượt được máy 2 tivi giao hàng khách. Toa xe 6 giường nằm, giá vé 1,5 triệu đồng. Chăn, ga gối, nệm ở phần lớn toa này được thay mới toàn bộ. Trước lúc đón khách, anh Phùng Ngọc Thức, Phó đoàn phụ trách an ninh đang kiểm tra các thiết bị và vật dụng phục vụ khách
Cao cung cấp nhất trong đoàn tàu này là toa xe pháo 4 giường nằm, sức cất 28 hành khách với giá vé 1,7 triệu đồng.Dọc hiên nhà tàu có hệ thống chiếu sáng sủa sang trọng.

*
*

Bồn rửa mặt, buồng vệ sinh bảo đảm an toàn tiêu chuẩn không thải ra môi trường.Giữa đều toa xe nệm nằm có cửa kính bán tự động. Trưởng tàu Đặng Xuân Định đang soát sổ cửa trước khi đón khách hàng lên tàu. Toa ship hàng ăn uống với ngân sách không thay đổi so cùng với tàu thường: chén bát mì thịt có giá 30.000 đồng; suất cơm 35.000 đồng; cà phê, bia, nước ngọt có mức giá từ 12.000 đến 25.000 đồng. 

*
*

Nhân viên khách vận Hoa Thị Nga đang tiếp nhận khách quốc tế lên tàu.Ông Trần chung Thành (56 tuổi) cùng gia đình từ hà nội thủ đô về quê ở Quảng Ngãi. Từng sinh sống sống Nga, làm cho quen với các đoàn tàu nước ngoài, ông cho biết thêm rất chấp nhận với đoàn tàu thời thượng này.