trong những năm gần ñây, ngành du ngoạn ñang dần chiếm phần vịtrí đặc biệt trong sựphát triển ghê tế- buôn bản hội của các quốc gia. Với phần lớn lợi thếvốn gồm vềdu lịch biển khơi của mình, Đà Nẵng ñang từng bước cải tiến và phát triển theo phía trởthành trung tâm phượt của khoanh vùng miền Trung và cảnước, là ñiểm ñến cuốn hút của khác nước ngoài trong và bên cạnh nước. Đề tài luận văn “Phát triển phượt biển Đà Nẵng” ñã giải quyết ñược một trong những nội dung sau: Phân tích, nắm rõ một số lý luận cơ bản về du ngoạn và phượt biển. Qua phân tích thực trạng phát triển du lịch biển Đà Nẵng giai ñoạn 2005 - 2011, luận văn ñã cho thấy thêm ñược hồ hết tiềm năng, ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơhội, thử thách cho du lịch biển Đà Nẵng; ñồng thời cũng nêu ra những mặt làm ñược, đầy đủ mặt còn mãi mãi của ngành du lịch Đà Nẵng trong quá trình phát triển.  Trên đại lý lý luận, thực trạng và ñịnh hướng, mục tiêu phát triển du lịch biển của chính quyền thành phố Đà Nẵng, tác giả ñã ñề xuất một số chiến thuật và kiến nghị với những cấp tất cả thẩm quyền nhằm mục tiêu phát triển phượt biển Đà Nẵng hài hòa với tiềm năng của mình. Mặc dù ñã có tương đối nhiều cốgắng, song luận văn ko thểtránh khỏi hầu hết khiếm khuyết, người sáng tác rất ước ao nhận ñược sự ñóng góp của Hội ñồng và những thầy cô ñểluận văn mang tính chất khả thi hơn.


*
13 trang | phân tách sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 5822 | Lượt tải: 3
*

Bạn đang xem câu chữ tài liệu Tóm tắt Luận văn phát triển phượt biển Đà Nẵng, để mua tài liệu về máy chúng ta click vào nút tải về ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ MỸ LỆ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG siêng ngành: tài chính phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ khiếp TẾ Đà Nẵng - thời điểm năm 2012 2 dự án công trình ñược ngừng tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG tín đồ hướng dẫn khoa học: TS. NINH THỊ THU THỦY làm phản biện 1: TS. Trương Sĩ Quý phản biện 2: TS. è cổ Thị Bích Hạnh Luận văn đã ñược bảo đảm an toàn tại Hội ñồng chấm Luận văn xuất sắc nghiệp thạc sĩ tài chính họp trên Đại học Đà Nẵng vào trong ngày 07 tháng 06 năm 2012. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm tin tức - học tập liệu, Đại học tập Đà Nẵng - tủ sách trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cần phải có của ñề tài: Trước yêu mong của hội nhập kinh tế tài chính thế giới cùng khu vực, cùng với sự phát triển của những ngành tài chính khác, ngành phượt có mọi bước phát triển ñáng nhắc và càng ngày càng tỏ rõ vị trí quan trọng của mình trong cơ cấu kinh tế chung. Tuy có rất nhiều tiềm năng và ưu thế ñể phạt triển du lịch biển, tuy thế trên thực tế, du ngoạn biển nghỉ ngơi Đà Nẵng vẫn không phát huy ñược điểm mạnh ñể “kéo” khách hàng du lịch, chưa phát triển ñúng cùng với tiềm năng của mình. Bởi vậy, việc hiểu rõ thực trạng và gợi nhắc một số chiến thuật nhằm phát triển phượt biển của thành phố Đà Nẵng là vấn ñề cần thiết hiện nay. Xuất phát từ tính thực tế của vấn ñề, tác giả chọn ñề tài “Phát triển du ngoạn biển Đà Nẵng”. 2. Mục ñích nghiên cứu: hiểu rõ một số cửa hàng lý luận và yếu tố hoàn cảnh phát triển du lịch biển tại tp Đà Nẵng, ñề xuất một số phương án nhằm phạt triển phượt biển của tp Đà Nẵng. 3. Đối tượng phân tích và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: là hồ hết vấn ñề lý luận về phát triển du ngoạn biển, yếu tố hoàn cảnh phát triển phượt biển tại thành phố Đà Nẵng. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: là hoàn cảnh phát triển du lịch biển tại tp Đà Nẵng giai ñoạn 2005-2011 và các giải pháp, đề nghị trong ñề tài có chân thành và ý nghĩa trong thời hạn ñến năm 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương thức thống kê, tổng hợp cùng phân tích, ñối chiếu, so sánh, khảo sát điều tra kinh nghiệm thực tiễn ñể phân tích yếu tố hoàn cảnh và qua ñó ñưa ra các chiến thuật hoàn thiện phù hợp. 5. Ý nghĩa kỹ thuật và trong thực tiễn của ñề tài: Về phương diện lý luận, ñề tài ñã khối hệ thống hóa với làm riêng biệt ñược một vài khái niệm cơ bản về du 4 lịch, phượt biển, vai trò hoạt ñộng du ngoạn biển ñối với phân phát triển kinh tế - xóm hội, những nhân tố ảnh hưởng ñến sự phát triển phượt biển, văn bản và tiêu chuẩn phát triển du ngoạn biển Về mặt nghiên cứu thực tiễn, thông qua việc phân tích rõ ràng tiềm năng và thực trạng phát triển du ngoạn biển Đà Nẵng giai ñoạn 2005 - 2011, ñề tài ñã đúc kết những công dụng ñạt ñược và rất nhiều hạn chế, vĩnh cửu trong quy trình thực hiện, trường đoản cú ñó ñề xuất các giải pháp cũng như những kiến nghị nhằm mục tiêu phát triển du lịch biển Đà Nẵng tương xứng với tiềm năng của chính bản thân mình trong thời gian ñến. 6. Kết cấu của luận văn: Nội dung nghiên cứu gồm 03 chương:  Chương 1: cơ sở lý luận về vạc triển phượt biển.  Chương 2: yếu tố hoàn cảnh phát triển du ngoạn biển tại tp Đà Nẵng.  Chương 3: Định hướng với các chiến thuật chủ yếu đuối ñể phạt triển du ngoạn biển Đà Nẵng ñến năm 2020. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.1. TỔNG quan lại VỀ DU LỊCH BIỂN 1.1.1. Một vài khái niệm cơ bạn dạng về du ngoạn 1.1.1.1. Có mang du lịch: phượt là tổng hợp các mối quan hệ tình dục về kinh tế tài chính - nghệ thuật - văn hóa truyền thống - xã hội, phân phát sinh vì chưng sự tác ñộng hỗ tương thân du khách, ñơn vị đáp ứng dịch vụ, cơ quan ban ngành và cư dân phiên bản ñịa trong quy trình khai thác các tài nguyên du lịch, tổ chức kinh doanh phục vụ du khách. 1.1.1.2. Khái niệm du lịch biển: du lịch biển là nhiều loại hình du lịch gắn ngay lập tức với biển, dễ dãi cho câu hỏi tổ chức các hoạt ñộng tắm biển, nghỉ dưỡng, thể thao biển khơi (bóng chuyền bãi biển, lướt ván...). 1.1.1.3. Đặc ñiểm của du lịch biển 5 * Đặc ñiểm về thành phầm - Sản phẩm du ngoạn về cơ bản là không cầm thể, ko tồn tại bên dưới dạng đồ thể. Vì vậy, vấn đề ñánh giá unique sản phẩm phượt rất nặng nề khăn. - Sản phẩm du lịch thường ñược chế tạo ra nối sát với nguyên tố tài nguyên du lịch. Vì vậy, sản phẩm du lịch không thể di chuyển ñược. - nhiều phần quá trình tạo ra và tiêu dùng những sản phẩm phượt trùng nhau về không khí và thời gian. Chúng quan yếu cất ñi, tồn kho như những hàng hóa thường thì khác. - Việc chi tiêu và sử dụng sản phẩm du lịch thường không diễn ra ñều ñặn, cơ mà chỉ hoàn toàn có thể tập trung vào những thời hạn nhất ñịnh. Vày vậy, trên thực tế hoạt ñộng tởm doanh du ngoạn thường mang ý nghĩa mùa vụ. * Đặc ñiểm về ñiều kiện trở nên tân tiến - Điều kiện về tài nguyên du lịch biển: ñược chia làm hai nhóm: tài nguyên thiên nhiên và tài lý do văn. - Điều khiếu nại về cửa hàng hạ tầng: bao hàm các ñiều khiếu nại về tổ chức, các ñiều khiếu nại về nghệ thuật và những ñiều kiện về gớm tế. 1.1.2. Ý nghĩa kinh tế tài chính - xóm hội của phạt triển du lịch 1.1.2.1. Ý nghĩa kinh tế tài chính của vạc triển du lịch * Ý nghĩa kinh tế của phân phát triển phượt nội ñịa: Tham gia lành mạnh và tích cực vào thừa trình tạo cho thu nhập quốc dân, làm tăng lên tổng thành phầm quốc nội; tham gia quy trình phân phối lại các khoản thu nhập quốc dân giữa những vùng. Du ngoạn nội ñịa phân phát triển xuất sắc sẽ củng cố sức mạnh cho quần chúng. # lao ñộng, đóng góp thêm phần làm tăng năng suất lao ñộng xóm hội. Dường như du lịch nội ñịa giúp cho việc áp dụng cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch quốc tế ñược phù hợp hơn. 6 * Ý nghĩa kinh tế tài chính của vạc triển phượt quốc tế công ty ñộng: Tác ñộng tích cực vào vấn đề làm tăng thu nhập cá nhân quốc dân trải qua thu ngoại tệ, ñóng góp phương châm to lớn trong việc thăng bằng cán cân giao dịch thanh toán quốc tế. Du ngoạn là hoạt ñộng xuất khẩu có hiệu quả cao nhất, khuyến khích cùng thu hút vốn ñầu tứ nước ngoài, góp thêm phần củng nắm và phát triển các mọt quan hệ kinh tế tài chính quốc tế. * Ý nghĩa kinh tế tài chính của vạc triển du ngoạn quốc tế thụ ñộng: phượt quốc tế thụ ñộng là hiệ tượng nhập khẩu ñối với ñất nước giữ hộ khách ñi ra nước ngoài. Bù ñắp vào ñó là công dụng của chuyến ñi du ngoạn ñối với những người dân. * trong khi du lịch còn tồn tại những ñóng góp khác cho cải cách và phát triển kinh tế: như làm tăng thu nhập cho giá cả ñịa phương, góp thêm phần thúc ñẩy các ngành tài chính khác cách tân và phát triển theo. 1.1.2.2. Ý nghĩa thôn hội của cách tân và phát triển du lịch: Du lịch góp phần giải quyết công ăn uống việc làm cho người dân, có tác dụng giảm quá trình ñô thị hóa ở những nước phạt triển, là phương tiện tuyên truyền quảng cáo có công dụng cho những nước nhà nhà. Phượt làm tạo thêm tầm phát âm biết chung về xã hội của tín đồ dân; làm tạo thêm tình ñoàn kết, hữu nghị, quan hệ hiểu biết. 1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.2.1. Trở nên tân tiến cơ sở hạ tầng du ngoạn biển: cơ sở hạ tầng là một trong những nhân tố quan trọng đặc biệt ñối với quá trình sản xuất gớm doanh. Nó là yếu tố ñảm bảo về ñiều kiện đến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñược thực hiện. Cải cách và phát triển cơ sở hạ tầng phượt bao gồm: phạt triển hệ thống cơ sở lưu lại trú; phân phát triển hệ thống nhà hàng; cách tân và phát triển các trung tâm thiết lập sắm, các khu bán hàng lưu niệm, các khu vui chơi, giải trí; cải tiến và phát triển các công ty kinh doanh du lịch. 7 tiêu chí phản ánh cách tân và phát triển về các đại lý hạ tầng du ngoạn biển: số lượng cơ sở giữ trú, số cơ sở lưu trú ñạt tiêu chuẩn xếp hạng cao; số công ty hàng, số nhà hàng quán ăn ñạt tiêu chuẩn chỉnh phục vụ theo chuẩn chỉnh quốc gia, quốc tế; số trung tâm thiết lập sắm, các khu vui chơi giải trí giải trí; số các cơ sở, công ty tham gia sale du lịch; vốn ñầu tứ phát triển du ngoạn biển. 1.2.2. Cải cách và phát triển sản phẩm du lịch biển * cải tiến và phát triển số lượng sản phẩm phượt biển: bằng cách: - gia tăng số lượng các sản phẩm riêng rẽ bằng cách tạo ra mặt hàng mới hoặc bổ sung cập nhật hoàn thiện sản phẩm hiện có. - links nhiều dịch vụ thương mại thành thành phầm trọn gói new như: nghỉ ngơi - tắm đại dương - thể dục thể thao - sở hữu sắm; nghỉ dưỡng - tắm biển lớn - thể dục - hội thảo . - Đa dạng hóa các thành phầm du lịch, bao gồm phát triển cả du lịch biển, du ngoạn sinh thái nghỉ dưỡng, du ngoạn văn hóa và du lịch công vụ.... Làm cho sự lôi cuốn níu chân du khách. * nâng cấp chất lượng sản phẩm phượt biển: chất lượng sản phẩm du lịch ñược diễn tả qua đều thuộc tính ñộc ñáo, ñặc thù, sự thân thiện, bầu không khí trong lành, sự hoang vu của thiên nhiên mang đến sự hài lòng, thích thú cho quý khách hàng khi trải nghiệm nó. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển ñược biểu thị thông qua: cải thiện mức ñộ hài lòng, thỏa mãn của khách hàng du lịch, gia tăng khả năng thu bán rất chạy hàng. Nhóm chỉ tiêu phản ánh phát triển sản phẩm du ngoạn biển: - tăng thêm số lượng các dịch vụ phượt biển. - ngày càng tăng mức ñộ phù hợp của khách du lịch biển. 8 1.2.3. Cải tiến và phát triển nguồn nhân lực du ngoạn biển: cải tiến và phát triển nguồn nhân lực du lịch biển bao hàm cả phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực phượt biển. Nhóm tiêu chí ñánh giá cách tân và phát triển nguồn nhân lực phượt biển: ngày càng tăng số lượng lao ñộng ngành phượt biển; trình ñộ nguồn nhân lực du ngoạn biển và unique phục vụ ngày dần nâng cao. 1.2.4. Gia tăng công dụng và ñóng góp của du lịch biển: Sự cải tiến và phát triển của du ngoạn biển sau cùng ñược thể hiện bằng sự ngày càng tăng các kết quả tạo ra vào ngành du ngoạn và gia tăng sự ñóng góp của phượt biển vào ngành phượt nói tầm thường và ngày càng tăng ñóng góp cho việc phát triển kinh tế tài chính - thôn hội của ñịa phương. Nhóm chỉ tiêu ñánh giá công dụng và ñóng góp của phượt biển: tăng thêm lượng khách du ngoạn biển và số ngày lưu lại trú; ngày càng tăng mức ngân sách chi tiêu của du khách; nấc gia tăng doanh thu của du ngoạn biển; tăng thêm tỷ lệ ñóng góp của du ngoạn biển vào lợi nhuận ngành du lịch; tăng thêm tỷ lệ ñóng góp của du lịch biển vào quý hiếm sản xuất/GDP của ñịa phương; tăng thêm việc làm, thu nhập cho tất cả những người dân ñịa phương; ngày càng tăng ñóng góp vào ngân sách. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞ
NG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.3.1. Điều kiện tự nhiên: bao gồm các nhân tố về ñịa hình, vị trí ñịa lý, khí hậu, nhiệt độ ñộ nước biển lớn và cả tài tại sao văn. 1.3.2. Điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội 1.3.2.1. Lớn mạnh và đưa dịch tổ chức cơ cấu kinh tế: Sự cách tân và phát triển của nền cung ứng xã hội bao gồm tầm đặc trưng hàng ñầu làm xuất hiện nhu cầu du ngoạn và biến nhu cầu của con người thành hiện tại thực. Sự trở nên tân tiến của nền tiếp tế xã hội có tính năng trước hết tạo nên sự ñời hoạt ñộng du lịch, rồi sau ñó ñẩy nó cách tân và phát triển với tốc ñộ cấp tốc hơn. 9 1.3.2.2. Cư dân và lao ñộng: dân cư là lực lượng sản xuất quan trọng đặc biệt của xã hội. Cùng với hoạt ñộng lao ñộng, người dân còn có nhu cầu nghỉ ngơi cùng du lịch. 1.3.2.3. Hạ tầng xã hội và đại lý vật hóa học kỹ thuật du lịch * hạ tầng xã hội: ñược coi là những nhân tố ñảm bảo ñiều kiện phổ biến cho việc cách tân và phát triển du lịch. Hạ tầng là tiền ñề, là ñòn bẩy của đông đảo hoạt ñộng gớm tế, vào ñó gồm du lịch. * đại lý vật hóa học kỹ thuật du lịch: ñược phát âm là toàn thể các phương tiện vật chất kỹ thuật do những tổ chức du ngoạn tạo ra ñể khai quật tiềm năng du lịch, tạo thành ra sản phẩm dịch vụ, hàng hóa hỗ trợ và thỏa mãn yêu cầu của du khách. Bao gồm hệ thống khách hàng sạn, đơn vị hàng, các khu chơi nhởi giải trí, phương tiện vận chuyển, Trình ñộ cải cách và phát triển của cửa hàng vật chất kỹ thuật phượt là ñiều kiện, ñồng thời cũng là việc thể hiện tại trình ñộ phạt triển phượt của một ñất nước. 1.3.3. Thực trạng chính trị và các ñiều kiện bình yên ñối với du khách: Các yếu tố chính trị là ñiều kiện ñặc biệt đặc trưng có tác dụng hoặc thúc ñẩy hoặc giam cầm sự cải cách và phát triển của du ngoạn trong nước cùng quốc tế. 1.3.4. Cơ chế của bên nước: cũng là nhân tố ảnh hưởng không bé dại ñến sự cải tiến và phát triển của ngành du lịch thể hiện tại ở việc thu hút ñầu tư cũng tương tự tạo ñiều kiện dễ ợt cho những doanh nghiệp ghê doanh du lịch phát triển. 1.3.5. Cùng ñồng dân cư: bao gồm vai trò to mập trong bảo đảm tài nguyên, môi trường và văn hóa truyền thống ñịa phương ñảm bảo việc khai quật có tác dụng các quý giá tài nguyên du lịch biển ship hàng các kim chỉ nam phát triển lâu dài. 10 1.4. Ghê NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.4.1. Vạc triển phượt biển Nha Trang - Khánh Hòa: Là tỉnh duyên hải phái mạnh Trung Bộ, Khánh Hòa bao gồm bờ biển trải dài 385 km với trên 200 hòn ñảo béo nhỏ, môi trường tự nhiên khá trọn vẹn, khí hậu ôn hòa ñầy nắng và nóng gió quanh năm... Là ñiều kiện ưng ý ñể vùng biển cả xinh ñẹp này cách tân và phát triển mạnh du lịch biển, ñảo. Nhờ tính chuyên nghiệp hóa cao, cộng với công tác xúc tiến tiếp thị hình ảnh, Nha Trang ñã trở thành tp chuyên tổ chức những sự kiện. Sự ra ñời của các khu phượt lớn cũng góp thêm phần tôn vinh hình ảnh không thể thiếu thốn trên thị trường du lịch. Với ñó, Khánh Hòa còn xây dựng hệ thống công viên cây xanh khiến cho những phong cảnh thiên nhiên ñộc ñáo; triệu tập phát triển du ngoạn thám hiểm biển, thể thao, giải trí trên biển, phượt nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái biển. Ở những ñiểm du lịch, Nha Trang ñã làm giỏi công tác dịch vụ thương mại kèm theo cho tài nguyên biển, công tác làm việc vệ sinh, bình an trên các bãi hải dương ñược chú trọng. Sát bên ñó, Khánh Hòa ñã và ñang bao gồm ñịnh hướng mập trong công tác làm việc quy hoạch phượt theo hướng cách tân và phát triển có trọng tâm, trọng ñiểm, với việc cải thiện chất lượng với ña dạng hóa thành phầm ñể tạo cách ñột phá nhằm mục đích tạo dựng yêu quý hiệu phượt biển Nha Trang - Khánh Hòa. 1.4.2. Một số trong những kinh nghiệm từ vạc triển phượt biển Nha Trang - Khánh Hòa: Trước hết, ñó là vai trò của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong công tác quy hoạch với thu hút ñầu bốn vào du lịch, nâng cao chất lượng cùng ña dạng hóa thành phầm du lịch; công tác bảo đảm môi trường, bình yên bãi biển luôn ñược quan tâm nhằm mục tiêu ñem lại sự an toàn cho du khách; công tác xúc tiến quảng bá phượt ñược chú trọng. Tuy nhiên, kề bên những mặt làm ñược, Nha Trang cũng cần được xem lại công tác quy hoạch kho bãi biển. 11 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞ

Chuyên mục chia sẻ những đề tài luận văn thạc sĩ quản trị tởm doanh: “Phát triển phượt Đà Nẵng bền vững: hoàn cảnh và giải pháp” cho các bạn học viên đang làm luận văn tham khảo. Với những học viên sẵn sàng làm chia sẻ văn thạc sĩ với sự chia sẻ của chuyên mục chia sẻ luận văn cùng với đề tài: : “Phát triển du lịch Đà Nẵng bền vững: yếu tố hoàn cảnh và giải pháp” dưới đây chắc hẳn rằng sẽ giúp cho các bạn học viên gồm cái quan sát tổng quan rộng về đề tài sắp đến.

Bạn đang xem: Luận văn phát triển du lịch biển đà nẵng

*


LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính thiết yếu của đề tài

Trong thập kỉ ngay sát đây, ngành du lịch Việt Nam có được những chiến thắng đáng kể với mức tăng trưởng về lượng khách du lịch bình quân là 10- 14% và tỷ lệ khách quay lại là 40% (Tổng cục du ngoạn Việt Nam, 2018). Việt nam trở thành điểm đến chọn lựa du lịch gần gũi và bình yên nhất trên núm giới. Năm 2013, theo report giám sát của Tổng cục thống kê phượt năm 2013 và theo Niên giám của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến vn đã tăng thêm gần 7,5 triệu khách hàng (tăng 10,6% so với năm 2012). Năm 2014, số lượng này đã lên nhanh đạt gần 7,8 triệu khách, tăng trưởng lắng dịu vào những năm tiếp theo như con số khách phượt quốc tế đạt 7,9 triệu khách hàng tại năm 2015. Đỉnh điểm là 10 triệu lượt khách (tăng 26% vào khoảng thời gian 2016) với 12,9 triệu lượt khách hàng (tăng 29% vào thời điểm năm 2017) đã biểu lộ rõ tiềm năng của phượt Việt Nam. Cùng với lượng khác nước ngoài không hoàn thành tăng lên và hoàn toàn có thể đạt đến 15 triệu lượt khách vào thời điểm năm 2020, nước ta vẫn đang nỗ lực tích cực không chỉ có thế để cải tiến và phát triển ngành du ngoạn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và biến chuyển trọng điểm du lịch ở khu vực Đông nam Á, thừa qua những giang sơn có ngành phượt mạnh mẽ trong cùng khu vực như Thái Lan, Singapore cùng Malaysia.

Từ khi đất nước ta mở cửa, tiến hành cơ chế vạc triển kinh tế thị trường, theo lý thuyết xã hội chủ nghĩa, nền khiếp tế giang sơn đã bao gồm sự vững mạnh và cải cách và phát triển đáng kể, nhất là ngành du lịch. Du khách vào vn ngày một nhiều, các điểm đến chọn lựa du lịch ngày càng được khai quật và mở rộng. Sự phối kết hợp giữa các ngành hữu quan ngày dần được thân mật chặt chẽ. Sự chỉ đạo vĩ mô làm chủ nhà nước về du lịch của Tổng cục phượt ngày càng sâu sát. Ngành du ngoạn nói riêng với ngành thương mại & dịch vụ nói bình thường đã đóng góp một trong những phần không bé dại vào tổng thành phầm quốc dân. Cũng chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã coi phượt là một ngành tài chính mũi nhọn của tất cả nước.

Tuy nhiên, ở bên cạnh những đóng góp lành mạnh và tích cực thì việc khai thác và phạt triển du ngoạn quá cài đặt cũng gây ra nhiều tai hại cả về mặt kinh tế lẫn làng mạc hội như: tạo ra sự mất bằng phẳng về ích lợi của những bên tham gia chuyển động du lịch với các tác hại sâu xa khác như an ninh, nhất là gây độc hại môi trường cùng làm tác động đến tài nguyên thiên nhiên của khu đất nước.

Chính vày vậy, vấn đề đề ra đối với ngành du lịch Việt Nam hiện giờ là đề nghị phát triển du ngoạn một biện pháp bền vững, có nghĩa là vừa khai thác môi trường thiên nhiên tự nhiên với văn hóa nhằm thoả mãn nhu cầu nhiều mẫu mã của khách hàng du lịch, vừa để ý đến các lợi ích kinh tế nhiều năm hạn, bên cạnh đó vừa gia hạn các khoản góp sức cho công tác bảo đảm an toàn môi trường, tôn tạo các tài nguyên phượt và góp phần nâng cấp mức sống của xã hội địa phương.

Đà Nẵng có không ít phong cảnh thơ mộng với các đường bờ biển dài đẹp tươi thơ mộng, phần lớn cây ước đẹp không còn sức mới lạ và bên cạnh đó là các điều kiện dễ ợt khác như môi trường xung quanh chính trị hòa bình, ổn định định, cơ sở hạ tầng cơ bản tốt, nguồn lực lượng lao động đủ thỏa mãn nhu cầu và tài nguyên thiên nhiên – văn hóa nhiều chủng loại phong phú. Đà Nẵng là nơi có rất nhiều khu du ngoạn biển được biết đến như một điểm nghỉ chân lí tưởng để tìm hiểu những nét trẻ đẹp văn hóa của con người việt Nam. Tuy nhiên ngành du lịch Đà Nẵng vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu theo những tiêu chuẩn chỉnh phát triển du lịch chắc chắn của nạm giới. Trong những khi đó du lịch chắc chắn không chỉ từ là một hiện tượng kỳ lạ mốt tốt nhất thời mà đang trở thành xu nạm tất yếu hèn của thời đại, là mục tiêu đề ra cho cải tiến và phát triển và có chân thành và ý nghĩa quan trọng đối với nhiều tỉnh, tp của vn trong đó tất cả Đà Nẵng. Nhận biết tầm quan lại trọng cũng tương tự nắm bắt được tình hình cấp thiết bên trên tôi đã lựa chọn đề tài: “Phát triển phượt Đà Nẵng bền vững: hoàn cảnh và giải pháp” làm vấn đề luận văn giỏi nghiệp thạc sĩ mang đến mình.

2. Tổng quan tình hình phân tích của đề tài

Theo mày mò của tác giả trước đây chưa xuất hiện đề tài nghiên cứu và phân tích về cải tiến và phát triển du lịch bền bỉ tại TP. Đà Nẵng nhưng ở bên cạnh có những đề tài với tài liệu về trở nên tân tiến du lịch bền chắc khác như:

– Đề tài nghiên cứu và phân tích cấp cỗ của PGS.TS Phạm Trung Lương: “Cơ sở kỹ thuật và chiến thuật phát triển du lịch bền bỉ ở Việt Nam”.

– Đề tài phân tích của Th.s Huỳnh Thị Trúc Giang: “Phát triển du lịch bền vững tỉnh Đồng Tháp: thực trạng và định hướng”

Qua tổng kết các công trình nghiên cứu trên đã đưa ra được những vấn đề cơ sở lí luận cải tiến và phát triển du lịch bền vững và vấn đề cải cách và phát triển du lịch chắc chắn ở Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề phát triển du lịch bền vững tại TP. Đà Nẵng thì cho đến nay vẫn chưa xuất hiện ai thiết yếu thức triển khai nghiên cứu. Vì thế, đó cũng là cơ sở để tôi tiến hành phân tích vấn đề này, sẽ đưa ra không thiếu thốn các yếu đuối tố tác động đến trở nên tân tiến du lịch bền vững theo tiêu chuẩn chỉnh chung của nhân loại được update mới độc nhất và đưa ra những giải pháp cụ thể, bỏ ra tiết, thiết thật hơn.

3. Mục đích nghiên cứu và phân tích của đề bài Luận văn hướng về các mục tiêu sau:

Thứ nhất là tổng quan hóa cửa hàng lý luận về trở nên tân tiến du lịch bền chắc theo tiêu chuẩn chỉnh thế giới được cập nhật đến 2018 và mày mò một số bài học kinh nghiệm kinh nghiệm của các tỉnh thành công xuất sắc trong cách tân và phát triển du lịch chắc chắn để rút ra bài học kinh nghiệm kinh nghiệm mang đến TP. Đà Nẵng.

Thứ hai là mày mò và đối chiếu Đã Nẵng bao gồm phát triển phượt theo tiêu chí cách tân và phát triển du lịch bền bỉ hay không, những hiệu quả đạt được, hầu hết mặt hạn chế và nguyên nhân.

Xem thêm: Tích trữ đồng usd hoàn toàn không có nên đầu tư vào usd, vàng trong dân

Thứ ba là khuyến cáo những chiến thuật trong quy trình tiến độ 2019 – 2025 nhằm mục đích phát triển du ngoạn theo tiêu chí phát triển du lịch bền vững.

4. Đối tượng nghiên cứu đề tài

Đối tượng nghiên cứu: cải cách và phát triển Du lịch bền vững đối cùng với TP. Đà Nẵng.

5. Phạm vi nghiên cứu đề tài

+ Về không gian: xem xét nghiên cứu và phân tích trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Đồng thời nghiên cứu và phân tích kinh nghiệm phân phát triển du ngoạn của tỉnh thành phố quảng ninh và thức giấc Đồng Tháp đang được áp dụng thành công.

+ Về thời gian: Phân tích review thực trạng cách tân và phát triển du lịch bền chắc của Đà Nẵng vào giai đoạn năm trước – 2018.

Thông qua phân tích hoàn cảnh nhằm đề xuất phương án nhằm thu cháy khách Du lịch chắc chắn đến TP. Đà Nẵng trong quy trình 2019 – 2025.

6. Phương pháp nghiên cứu giúp đề tài

Luận văn này đã thực hiện các phương pháp nghiên cứu vãn như sau: phương pháp

tổng vừa lòng và cách thức phân tích thông tin từ sách, tạp chí, các trang trang web của cơ quan non sông chuyên ngành du lịch, các bài phân tích của những chuyên gia; phương pháp phân tích và đối chiếu số liệu thu thập được từ các niên giám thống kê, các báo cáo của cơ quan siêng ngành xuất xắc Ủy ban quần chúng. # thành phố, những Sở trong thành phố và những nguồn khác và ở kề bên còn sử dụng phương thức nghiên cứu giúp xã hội học. Mục đích để review phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn năm trước – 2018 có bền chắc hay không và nếu không đề xuất giải pháp cho quy trình tiến độ 2019- 2025. Các số liệu trong đề tài nghiên cứu và phân tích được thống kê lại bằng cách thức nghiên cứu vãn tại bàn cùng đi điều tra thực tế.

7. Tính new của đề tài

Dữ liệu thông tin được update mới nhất mang đến tháng 12 năm 2018. Đây là đề

tài đầu tiên nghiên cứu giúp về cải cách và phát triển du lịch bền bỉ tại TP. Đà Nẵng cùng là nền móng cơ bản để lưu ý cho những công ty kinh doanh du ngoạn và chính quyền các cấp TP. Đà Nẵng nhằm mục đích vạc triển du ngoạn nói chung tương tự như Phát triển du lịch bền chắc nói riêng.

8. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp

Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn giỏi nghiệp được chia làm 3 chương như sau:

Chương 1: các đại lý lý luận với sự quan trọng của việc phát triển du lịch bền bỉ TP. Đà Nẵng.

Chương 2: thực trạng Phát triển du lịch chắc chắn TP. Đà Nẵng giai đoạn năm trước – 2018.

Chương 3: Định phía và giải pháp Phát triển du lịch bền chắc cho TP. Đà Nẵng quá trình 2019 – 2025.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN

BỀN VỮNG DU LỊCH ĐÀ NẴNG 6

1.1. Ra mắt tổng quan về du lịch, phân loại, phượt bền vững, trở nên tân tiến bền

vững và cải tiến và phát triển du lịch chắc chắn 6

1.1.1. Khái niệm du ngoạn 6

1.1.2. Phân một số loại loại hình phượt và một vài mô hình phượt tiêu biểu 7

1.1.3. Tư tưởng du lịch bền chắc 9

1.1.4. Khái niệm cải cách và phát triển du lịch bền vững 10

1.2. Vai trò và tính tất yếu của cải cách và phát triển du lịch bền bỉ 10

1.2.1. Vai trò phát triển phượt bền vững. 10

1.2.2. Vai trò của du lịch quốc tế chủ động. 11

1.2.3. Tính thế tất của cải tiến và phát triển du lịch chắc chắn 12

1.3. Ý nghĩa, công dụng và động cơ của trở nên tân tiến du lịch bền chắc 13

1.3.1. Việc cải tiến và phát triển du lịch chắc chắn có chân thành và ý nghĩa như sau: 13

1.3.2. Lợi ích của cách tân và phát triển du lịch chắc chắn 13

1.3.3. Động cơ và nhu yếu phát triển du lịch bền vững 14

1.4. Điều kiện để trở nên tân tiến du lịch chắc chắn 15

1.4.1. Nhóm đk chung 15

1.4.2. Nhóm điều kiện đặc trưng 16

1.4.3. Nhóm đk xúc tác, sự kiện quan trọng đặc biệt 20

1.5. Nguyên tắc cách tân và phát triển du lịch bền bỉ của nước ta 20

1.5.1. Nhóm tiêu chí 1: làm chủ hiệu trái và bền vững 21

1.5.2. Nhóm tiêu chuẩn 2: Gia tăng tiện ích kinh tế xã hội và giảm thiểu tác động tiêu

cực đến cộng đồng địa phương 22

1.5.3. Nhóm tiêu chuẩn 3: Gia tăng tác dụng đối với những di sản văn hóa và bớt nhẹ các