*

Ga Đà Nẵng

Để đi qua 137Km đường sắt từ Ga Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, tàu chạy hết khoảng tầm 2 tiếng 53 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi gồm số hiệu: SE5 , SE9 , SE21 , SE3 , SE1 , SE7 mặt hàng ngày.

Bảng giờ đồng hồ tàu từ ga Đà Nẵng đi Quảng Ngãi

Tên tàu
Ga Đà Nẵng Ga Quảng Ngãi
Tổng thời gian
Tàu SE501:2103:512 Giờ 1/2 tiếng
Tàu SE907:5010:302 giờ 40 phút
Tàu SE2109:5513:043 giờ đồng hồ 9 phút
Tàu SE311:2514:222 giờ 57 phút
Tàu SE113:4515:562 giờ đồng hồ 11 phút
Tàu SE722:3601:292 tiếng 53 phút

Giá vé tàu từ ga Đà Nẵng đi Quảng Ngãi

Bạn có thể chọn các giá vé không giống nhau, tùy vào từng một số loại ghế, loại tàu cùng từng thời điểm. Giá vé tàu xấp xỉ khoảng 139,000 đồng với 6 chuyến tàu chạy từ Đà Nẵng tới quảng ngãi mỗi ngày.

Bảng giá bán Vé Đà Nẵng quảng ngãi của tàu SE5

STT loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1
209,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1M
209,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1Mv
209,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
209,000
5 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2
196,000
6 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2M
196,000
7 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2Mv
196,000
8 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2v
196,000
9 Nằm khoang 6 ổn định T1 Bn
LT1
195,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
183,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
163,000
12 Ghế phụ GP60,000
13 Ngồi cứng NC102,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML133,000
15 Ngồi mượt điều hòa NMLV133,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Đà Nẵng quảng ngãi của tàu SE5

Bảng giá bán Vé Đà Nẵng tỉnh quảng ngãi của tàu SE9

STT một số loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1
205,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
205,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
192,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2v
192,000
5 Nằm vùng 6 cân bằng T1 Bn
LT1
192,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 Bn
LT2
180,000
7 Nằm khoang 6 ổn định T3 Bn
LT3
160,000
8 Ghế phụ GP58,000
9 Ngồi cứng NC100,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML131,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV131,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Đà Nẵng tỉnh quảng ngãi của tàu SE9

Bảng giá chỉ Vé Đà Nẵng quảng ngãi của tàu SE21

STT một số loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1
209,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1v
209,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2
185,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2v
185,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1
183,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T2 Bn
LT2
164,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3
142,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL118,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML134,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56138,000
11 Ngồi mượt điều hòa NML56V138,000
12 Ngồi mượt điều hòa NMLV134,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể biến đổi theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Đà Nẵng tỉnh quảng ngãi của tàu SE21

Bảng giá bán Vé Đà Nẵng quảng ngãi của tàu SE3

STT một số loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1
242,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1v
242,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
234,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2v
234,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 Bn
LT1
231,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 Bn
LT2
207,000
7 Nằm vùng 6 cân bằng T3 Bn
LT3
195,000
8 Ghế phụ GP122,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56173,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56V173,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Đà Nẵng tỉnh quảng ngãi của tàu SE3

Bảng giá bán Vé Đà Nẵng quảng ngãi của tàu SE1

STT loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1M
251,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
251,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2M
239,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2Mv
239,000
5 Nằm vùng 2 cân bằng VIP An
Lv2M
692,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1M
239,000
7 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2M
214,000
8 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3M
200,000
9 Ghế phụ GP126,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56178,000
11 Ngồi mượt điều hòa NML56V178,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Đà Nẵng tỉnh quảng ngãi của tàu SE1

Bảng giá chỉ Vé Đà Nẵng tỉnh quảng ngãi của tàu SE7

STT một số loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1
218,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
218,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2
206,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2v
206,000
5 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
204,000
6 Nằm khoang 6 ổn định T2 Bn
LT2
190,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3
170,000
8 Ghế phụ GP62,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL115,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML139,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV139,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng tỉnh quảng ngãi của tàu SE7

Hướng dẫn đặt vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi

Sự cách tân và phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin giúp đỡ bạn chẳng yêu cầu tới Đại lý bán vé tàu tại Đà Nẵng, chỉ việc ở trong nhà cũng hoàn toàn có thể đặt vé tàu Đà Nẵng tỉnh quảng ngãi online đơn giản dễ dàng và gấp rút nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ ga Đà Nẵng đi tỉnh quảng ngãi hoặcqua điện thoại cảm ứng thông minh 0236 7 305 305 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền tương đối đầy đủ thông tin ga đi: Đà Nẵng, ga đến: tỉnh quảng ngãi và những trường bao gồm sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ call điện chứng thực thông tin, thực hiện thanh toán với hoàn vớ đặtvé tàu tự Ga Đà Nẵng Đến Ga Quảng Ngãi.

Bạn đang xem: Mua vé tàu từ đà nẵng đi quảng ngãi

Sau khi đặt vétàu Đà Nẵng tỉnh quảng ngãi online, vé được nhờ cất hộ vào email, zalo, sms Facebook… quý khách hàng in vé hoặc chụp hình lại vé này và mang theo lúc ra ga, xuất trình cố nhiên CMND để gia công thủ tục lên tàu.

Cách giao dịch thanh toán vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi

Hiện ni việc thanh toán giao dịch vé tàu không còn sức đơn giản sau lúc để vé tàu Đà Nẵng quảng ngãi qua điện thoại cảm ứng hoặc Website thành công sẽ nhận ra một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi. Quý khách thanh toán đến mã để chỗ của bản thân mình bằng một trong các cách sau: giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, qua cây ATM, qua thương mại dịch vụ internet banking hoặc qua những điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện những giao dịch chuyển tiền tại những điểm chuyển tiền của Viettel xuất hiện khắp địa điểm trên toàn quốc. Sau thời điểm thanh toán thành công, Mã đặt khu vực sẽ là Vé điện tử tàu hoả Đà Nẵng quảng ngãi của quý khách.

Thông tin tương tác mua vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi

Đại lý buôn bán vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi
Việc tải vé tàu ngày này đã tiện lợi hơn cực kỳ nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý phân phối bán vé tàu trên Đà Nẵng hoặc ra Ga Đà Nẵng mà chỉ cần ở nhà hotline điện theo số 0236 7 305 305 hoặc để qua Website chào bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt vn đã tạo ra Vé tàu năng lượng điện tử rất thuận lợi cho du khách đi Tàu

Điện thoại contact đặt vé tàu Đà Nẵng tỉnh quảng ngãi toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để sở hữ vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Ví dụ: 0236 7 305 305

*

Liên hệ để ve tau Đà Nẵng quảng ngãi trên toàn nước

Hy vọng các bạn mua được vé tàu Đà Nẵng Quảng Ngãi giá bèo và có chuyến đi an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Xem thêm: Mẹ Bầu Thận Trọng: Dấu Hiệu Cảnh Báo Thai Không Phát Triển Ở Tuần Thứ 5

*

Ga Quảng Ngãi

Để trải qua 137Km đường tàu từ Ga tỉnh quảng ngãi đi Đà Nẵng, tàu chạy hết khoảng 2 giờ đồng hồ 21 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ tỉnh quảng ngãi đi Đà Nẵng có số hiệu: SE22 , SE10 , SE4 , SE2 , SE8 , SE6 hàng ngày.

Bảng giờ tàu từ bỏ ga tỉnh quảng ngãi đi Đà Nẵng

Tên tàu
Ga tỉnh quảng ngãi Ga Đà Nẵng
Tổng thời gian
Tàu SE2203:2606:152 tiếng 49 phút
Tàu SE1007:0309:482 giờ 45 phút
Tàu SE410:0412:292 giờ đồng hồ 25 phút
Tàu SE211:2213:352 tiếng 13 phút
Tàu SE820:2422:492 giờ đồng hồ 25 phút
Tàu SE623:4702:082 tiếng 21 phút

Giá vé tàu trường đoản cú ga tỉnh quảng ngãi đi Đà Nẵng

Bạn hoàn toàn có thể chọn những giá vé khác nhau, tùy từng từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá chỉ vé tàu giao động khoảng 133,000 đồng với 6 chuyến tàu chạy từ quảng ngãi tới Đà Nẵng từng ngày.

Bảng giá Vé quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE22

STT nhiều loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1
209,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
209,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2
185,000
4 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2v
185,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 Bn
LT1
183,000
6 Nằm vùng 6 điều hòa T2 Bn
LT2
164,000
7 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
142,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL118,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML134,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56138,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V138,000
12 Ngồi mượt điều hòa NMLV134,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE22

Bảng giá Vé quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE10

STT các loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1
205,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
205,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
192,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
192,000
5 Nằm vùng 6 cân bằng T1 Bn
LT1
192,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
180,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3
160,000
8 Ngồi cứng NC100,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL110,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML131,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV131,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu tỉnh quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE10

Bảng giá bán Vé quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE4

STT các loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
242,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1v
242,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2
234,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2v
234,000
5 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1
231,000
6 Nằm vùng 6 điều hòa T2 Bn
LT2
207,000
7 Nằm khoang 6 ổn định T3 Bn
LT3
195,000
8 Ghế phụ GP122,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56173,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V173,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến hóa theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu tỉnh quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE4

Bảng giá Vé quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE2

STT loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1M
244,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1Mv
244,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2M
233,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2Mv
233,000
5 Nằm khoang 2 ổn định VIP An
Lv2M
566,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T1 Bn
LT1M
234,000
7 Nằm vùng 6 điều hòa T2 Bn
LT2M
208,000
8 Nằm khoang 6 ổn định T3 Bn
LT3M
196,000
9 Ghế phụ GP124,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56174,000
11 Ngồi mượt điều hòa NML56V174,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến đổi theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá bán vé tàu tỉnh quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE2

Bảng giá Vé quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE8

STT một số loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1
218,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1v
218,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2
206,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
206,000
5 Nằm khoang 6 ổn định T1 Bn
LT1
204,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
190,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3
170,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL115,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML139,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV139,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE8

Bảng giá bán Vé tỉnh quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE6

STT các loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1
209,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1M
209,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
209,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1v
209,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
196,000
6 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2M
196,000
7 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2Mv
196,000
8 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2v
196,000
9 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
195,000
10 Nằm vùng 6 điều hòa T2 Bn
LT2
183,000
11 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3
163,000
12 Ghế phụ GP60,000
13 Ngồi cứng NC102,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML133,000
15 Ngồi mượt điều hòa NMLV133,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến hóa theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá bán vé tàu tỉnh quảng ngãi Đà Nẵng của tàu SE6

Hướng dẫn đặt vé tàu quảng ngãi Đà Nẵng

Sự cách tân và phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin giúp cho bạn chẳng yêu cầu tới Đại lý phân phối vé tàu tại Quảng Ngãi, chỉ việc trong nhà cũng có thể đặt vé tàu tỉnh quảng ngãi Đà Nẵng online đơn giản dễ dàng và hối hả nhất qua website để vé trực tuyến: Vé tàu tự ga quảng ngãi đi Đà Nẵng hoặcqua smartphone 0255 7 305 305 .

Bước 1:Click con chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền khá đầy đủ thông tin ga đi: Quảng Ngãi, ga đến: Đà Nẵng và các trường gồm sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ call điện xác thực thông tin, thực hiện thanh toán và hoàn vớ đặtvé tàu tự Ga tỉnh quảng ngãi Đến Ga Đà Nẵng.

Sau khi đặt vétàu quảng ngãi Đà Nẵng online, vé được gởi vào email, zalo, sms Facebook… người tiêu dùng in vé hoặc chụp hình lại vé này và có theo lúc ra ga, xuất trình kèm theo CMND để gia công thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán giao dịch vé tàu quảng ngãi Đà Nẵng

Hiện nay việc thanh toán vé tàu không còn sức đơn giản sau lúc để vé tàu tỉnh quảng ngãi Đà Nẵng qua điện thoại cảm ứng hoặc Website thành công xuất sắc sẽ nhận ra một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu quảng ngãi Đà Nẵng. Người tiêu dùng thanh toán cho mã đặt chỗ của bản thân mình bằng một trong những cách sau: chuyển tiền qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ thương mại internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao di chuyển tiền tại các điểm giao dịch chuyển tiền của Viettel có mặt khắp khu vực trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt nơi sẽ là Vé năng lượng điện tử tàu hoả tỉnh quảng ngãi Đà Nẵng của quý khách.

Thông tin contact mua vé tàu quảng ngãi Đà Nẵng

Đại lý phân phối vé tàu quảng ngãi Đà Nẵng
Việc thiết lập vé tàu thời buổi này đã thuận tiện hơn vô cùng nhiều, Bạn không cần thiết phải tới đại lý phân phối bán vé tàu tại tỉnh quảng ngãi hoặc ra Ga tỉnh quảng ngãi mà chỉ việc ở nhà gọi điện theo số 0255 7 305 305 hoặc đặt qua Website buôn bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt vn đã chế tạo Vé tàu điện tử rất dễ dàng cho quý khách đi Tàu

Điện thoại contact đặt vé tàu tỉnh quảng ngãi Đà Nẵng toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé ngẫu nhiên ở đâu, bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Ví dụ: 0255 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve tau tỉnh quảng ngãi Đà Nẵng trên vn

Hy vọng các bạn oder được vé tàu quảng ngãi Đà Nẵng giá thấp và có chuyến du ngoạn an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.