một trong những năm sát ñây, ngành phượt ñang dần chiếm phần vịtrí đặc biệt quan trọng trong sựphát triển tởm tế- xóm hội của các quốc gia. Với rất nhiều lợi thếvốn gồm vềdu lịch biển của mình, Đà Nẵng ñang từng bước phát triển theo hướng trởthành trung tâm phượt của khoanh vùng miền Trung cùng cảnước, là ñiểm ñến cuốn hút của du khách trong và ngoài nước. Đề tài luận văn “Phát triển du ngoạn biển Đà Nẵng” ñã giải quyết và xử lý ñược một trong những nội dung sau: Phân tích, hiểu rõ một số trình bày cơ bạn dạng về du ngoạn và du lịch biển. Qua phân tích yếu tố hoàn cảnh phát triển phượt biển Đà Nẵng giai ñoạn 2005 - 2011, luận văn ñã cho thấy thêm ñược mọi tiềm năng, ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơhội, thử thách cho phượt biển Đà Nẵng; ñồng thời cũng nêu ra phần đông mặt làm cho ñược, gần như mặt còn trường thọ của ngành du ngoạn Đà Nẵng trong quy trình phát triển.  Trên cơ sở lý luận, yếu tố hoàn cảnh và ñịnh hướng, mục tiêu phát triển du ngoạn biển của chính quyền thành phố Đà Nẵng, tác giả ñã ñề xuất một số chiến thuật và ý kiến đề nghị với những cấp tất cả thẩm quyền nhằm phát triển du ngoạn biển Đà Nẵng cân đối với tiềm năng của mình. Mặc dù ñã có khá nhiều cốgắng, song luận văn không thểtránh khỏi đều khiếm khuyết, tác giả rất mong muốn nhận ñược sự ñóng góp của Hội ñồng và các thầy cô ñểluận văn mang tính khả thi hơn.


Bạn đang xem: Nghiên cứu phát triển du lịch biển đà nẵng

*
13 trang | chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 5876 | Lượt tải: 3
*

Bạn sẽ xem văn bản tài liệu Tóm tắt Luận văn phân phát triển du ngoạn biển Đà Nẵng, để cài đặt tài liệu về máy bạn click vào nút download ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ MỸ LỆ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG chuyên ngành: kinh tế tài chính phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ghê TẾ Đà Nẵng - năm 2012 2 dự án công trình ñược xong xuôi tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG bạn hướng dẫn khoa học: TS. NINH THỊ THU THỦY làm phản biện 1: TS. Trương Sĩ Quý bội phản biện 2: TS. è cổ Thị Bích Hạnh Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tài chính họp tại Đại học tập Đà Nẵng vào ngày 07 tháng 06 năm 2012. Hoàn toàn có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - học liệu, Đại học tập Đà Nẵng - tủ sách trường Đại học kinh tế, Đại học tập Đà Nẵng 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cần phải có của ñề tài: Trước yêu cầu của hội nhập tài chính thế giới cùng khu vực, cùng với sự trở nên tân tiến của các ngành kinh tế khác, ngành phượt có đa số bước cải tiến và phát triển ñáng nhắc và ngày dần tỏ rõ vị trí quan trọng của bản thân trong cơ cấu kinh tế chung. Tuy có khá nhiều tiềm năng và lợi thế ñể vạc triển du lịch biển, tuy thế trên thực tế, du ngoạn biển ngơi nghỉ Đà Nẵng vẫn không phát huy ñược lợi thế ñể “kéo” khách hàng du lịch, chưa phát triển ñúng cùng với tiềm năng của mình. Vì vậy, việc nắm rõ thực trạng và gợi nhắc một số giải pháp nhằm vạc triển phượt biển của tp Đà Nẵng là vấn ñề quan trọng hiện nay. Xuất phát từ tính thiết thật của vấn ñề, người sáng tác chọn ñề tài “Phát triển du ngoạn biển Đà Nẵng”. 2. Mục ñích nghiên cứu: hiểu rõ một số cơ sở lý luận và thực trạng phát triển du lịch biển tại tp Đà Nẵng, ñề xuất một số chiến thuật nhằm vạc triển phượt biển của tp Đà Nẵng. 3. Đối tượng phân tích và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: là các vấn ñề giải thích về vạc triển du ngoạn biển, thực trạng phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: là thực trạng phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2005-2011 và các giải pháp, đề xuất trong ñề tài có ý nghĩa trong thời gian ñến năm 2020. 4. Cách thức nghiên cứu: Đề tài sử dụng cách thức thống kê, tổng hợp và phân tích, ñối chiếu, so sánh, khảo sát kinh nghiệm thực tế ñể phân tích hoàn cảnh và qua ñó ñưa ra các phương án hoàn thiện phù hợp. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài: Về mặt lý luận, ñề tài ñã hệ thống hóa và làm khác nhau ñược một số trong những khái niệm cơ bạn dạng về du 4 lịch, phượt biển, phương châm hoạt ñộng du ngoạn biển ñối với phát triển kinh tế - làng mạc hội, các nhân tố tác động ñến sự phát triển du lịch biển, văn bản và tiêu chuẩn phát triển du ngoạn biển Về mặt phân tích thực tiễn, trải qua việc phân tích cụ thể tiềm năng và thực trạng phát triển phượt biển Đà Nẵng giai ñoạn 2005 - 2011, ñề tài ñã rút ra những hiệu quả ñạt ñược và hầu như hạn chế, trường thọ trong quá trình thực hiện, tự ñó ñề xuất các chiến thuật cũng như những kiến nghị nhằm mục đích phát triển phượt biển Đà Nẵng hài hòa với tiềm năng của bản thân mình trong thời hạn ñến. 6. Kết cấu của luận văn: Nội dung nghiên cứu và phân tích gồm 03 chương:  Chương 1: cửa hàng lý luận về phân phát triển du ngoạn biển.  Chương 2: thực trạng phát triển du ngoạn biển tại thành phố Đà Nẵng.  Chương 3: Định hướng và các phương án chủ yếu đuối ñể phát triển du lịch biển Đà Nẵng ñến năm 2020. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.1. TỔNG quan lại VỀ DU LỊCH BIỂN 1.1.1. Một số trong những khái niệm cơ bản về du lịch 1.1.1.1. Quan niệm du lịch: du ngoạn là tổng hợp các mối dục tình về kinh tế tài chính - kỹ thuật - văn hóa truyền thống - làng hội, phân phát sinh bởi vì sự tác ñộng hỗ tương giữa du khách, ñơn vị cung ứng dịch vụ, chính quyền và cư dân bạn dạng ñịa trong quá trình khai thác các tài nguyên du lịch, tổ chức triển khai kinh doanh ship hàng du khách. 1.1.1.2. Khái niệm du lịch biển: phượt biển là nhiều loại hình du ngoạn gắn liền với biển, dễ dãi cho vấn đề tổ chức các hoạt ñộng rửa mặt biển, nghỉ dưỡng, thể thao biển cả (bóng chuyền kho bãi biển, lướt ván...). 1.1.1.3. Đặc ñiểm của du lịch biển 5 * Đặc ñiểm về thành phầm - Sản phẩm phượt về cơ bản là không gắng thể, không tồn tại dưới dạng đồ thể. Vì chưng vậy, bài toán ñánh giá quality sản phẩm du ngoạn rất nặng nề khăn. - Sản phẩm phượt thường ñược sản xuất ra gắn sát với nguyên tố tài nguyên du lịch. Bởi vậy, sản phẩm du lịch không thể dịch chuyển ñược. - nhiều phần quá trình tạo ra và tiêu dùng các sản phẩm phượt trùng nhau về không khí và thời gian. Chúng quan trọng cất ñi, tồn kho như những hàng hóa thường thì khác. - Việc tiêu dùng sản phẩm phượt thường không diễn ra ñều ñặn, cơ mà chỉ có thể tập trung vào những thời hạn nhất ñịnh. Vị vậy, trên thực tiễn hoạt ñộng kinh doanh du lịch thường mang ý nghĩa mùa vụ. * Đặc ñiểm về ñiều kiện trở nên tân tiến - Điều kiện về tài nguyên du lịch biển: ñược chia thành hai nhóm: tài nguyên vạn vật thiên nhiên và tài lý do văn. - Điều kiện về đại lý hạ tầng: bao hàm các ñiều kiện về tổ chức, những ñiều khiếu nại về chuyên môn và những ñiều khiếu nại về kinh tế. 1.1.2. Ý nghĩa kinh tế - làng mạc hội của phân phát triển phượt 1.1.2.1. Ý nghĩa kinh tế tài chính của phân phát triển du ngoạn * Ý nghĩa kinh tế tài chính của phân phát triển du lịch nội ñịa: Tham gia tích cực vào vượt trình làm cho thu nhập quốc dân, làm tăng thêm tổng thành phầm quốc nội; tham gia quá trình phân phối lại các khoản thu nhập quốc dân giữa các vùng. Phượt nội ñịa phân phát triển giỏi sẽ củng cố sức khỏe cho quần chúng. # lao ñộng, góp phần làm tăng năng suất lao ñộng làng mạc hội. Bên cạnh đó du kế hoạch nội ñịa hỗ trợ cho việc áp dụng cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch quốc tế ñược phải chăng hơn. 6 * Ý nghĩa tài chính của phạt triển du lịch quốc tế công ty ñộng: Tác ñộng lành mạnh và tích cực vào câu hỏi làm tăng thu nhập cá nhân quốc dân trải qua thu ngoại tệ, ñóng góp phương châm to béo trong việc cân đối cán cân giao dịch thanh toán quốc tế. Phượt là hoạt ñộng xuất khẩu có tác dụng cao nhất, khuyến khích cùng thu hút vốn ñầu bốn nước ngoài, góp phần củng nuốm và cải tiến và phát triển các côn trùng quan hệ kinh tế tài chính quốc tế. * Ý nghĩa tài chính của phân phát triển du ngoạn quốc tế thụ ñộng: du lịch quốc tế thụ ñộng là hiệ tượng nhập khẩu ñối cùng với ñất nước gởi khách ñi ra nước ngoài. Bù ñắp vào ñó là công dụng của chuyến ñi du ngoạn ñối với những người dân. * hình như du lịch còn tồn tại những ñóng góp không giống cho trở nên tân tiến kinh tế: như làm cho tăng thu nhập cho ngân sách ñịa phương, góp phần thúc ñẩy các ngành tài chính khác trở nên tân tiến theo. 1.1.2.2. Ý nghĩa làng mạc hội của trở nên tân tiến du lịch: Du lịch góp thêm phần giải quyết công ăn việc làm cho tất cả những người dân, có tác dụng giảm quy trình ñô thị hóa ở các nước phân phát triển, là phương tiện tuyên truyền quảng cáo có hiệu quả cho những nước chủ nhà. Du lịch làm tăng lên tầm đọc biết phổ biến về buôn bản hội của fan dân; làm tăng lên tình ñoàn kết, hữu nghị, quan hệ hiểu biết. 1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.2.1. Phát triển cơ sở hạ tầng du ngoạn biển: hạ tầng là trong những nhân tố quan trọng đặc biệt ñối với quá trình sản xuất ghê doanh. Nó là nguyên tố ñảm bảo về ñiều kiện mang lại hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñược thực hiện. Trở nên tân tiến cơ sở hạ tầng phượt bao gồm: phát triển khối hệ thống cơ sở lưu trú; phân phát triển hệ thống nhà hàng; phát triển các trung tâm mua sắm, các khu bán sản phẩm lưu niệm, các khu vui chơi, giải trí; cải cách và phát triển các công ty kinh doanh du lịch. 7 tiêu chuẩn phản ánh trở nên tân tiến về đại lý hạ tầng du lịch biển: số lượng cơ sở lưu giữ trú, số cơ sở tồn tại ñạt tiêu chuẩn xếp hạng cao; số đơn vị hàng, số nhà hàng ñạt tiêu chuẩn chỉnh phục vụ theo chuẩn chỉnh quốc gia, quốc tế; số trung tâm mua sắm, các khu vui chơi giải trí; số những cơ sở, công ty lớn tham gia kinh doanh du lịch; vốn ñầu tứ phát triển du ngoạn biển. 1.2.2. Cải cách và phát triển sản phẩm phượt biển * cách tân và phát triển số lượng sản phẩm phượt biển: bằng cách: - gia tăng số lượng các thành phầm riêng rẽ bằng phương pháp tạo ra mặt hàng mới hoặc bổ sung cập nhật hoàn thiện thành phầm hiện có. - link nhiều dịch vụ thương mại thành sản phẩm trọn gói mới như: nghỉ dưỡng - tắm biển cả - thể dục thể thao - cài sắm; nghỉ dưỡng - tắm biển lớn - thể dục thể thao - hội thảo . - Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, bao hàm phát triển cả du lịch biển, phượt sinh thái ngủ dưỡng, phượt văn hóa và du lịch công vụ.... Tạo nên sự lôi cuốn níu chân du khách. * cải thiện chất lượng sản phẩm phượt biển: quality sản phẩm du ngoạn ñược biểu thị qua phần đa thuộc tính ñộc ñáo, ñặc thù, sự thân thiện, một không khí trong lành, sự hoang sơ của thiên nhiên mang đến sự hài lòng, yêu thích cho quý khách khi thưởng thức nó. Việc nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch biển ñược trình bày thông qua: nâng cấp mức ñộ hài lòng, thỏa mãn của khách hàng du lịch, tăng thêm khả năng thu bán rất chạy hàng. Nhóm chỉ tiêu phản ánh trở nên tân tiến sản phẩm du ngoạn biển: - ngày càng tăng số lượng những dịch vụ du ngoạn biển. - tăng thêm mức ñộ phù hợp của khách du lịch biển. 8 1.2.3. Phát triển nguồn nhân lực phượt biển: trở nên tân tiến nguồn nhân lực du lịch biển bao hàm cả phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng của mối cung cấp nhân lực phượt biển. Nhóm tiêu chuẩn ñánh giá cải cách và phát triển nguồn nhân lực phượt biển: gia tăng số lượng lao ñộng ngành du ngoạn biển; trình ñộ nguồn nhân lực du lịch biển và unique phục vụ ngày dần nâng cao. 1.2.4. Gia tăng kết quả và ñóng góp của du ngoạn biển: Sự phát triển của du ngoạn biển sau cùng ñược thể hiện bởi sự gia tăng các kết quả tạo ra vào ngành du lịch và ngày càng tăng sự ñóng góp của du ngoạn biển vào ngành du ngoạn nói phổ biến và ngày càng tăng ñóng góp cho việc phát triển tài chính - xã hội của ñịa phương. Nhóm tiêu chí ñánh giá tác dụng và ñóng góp của phượt biển: tăng thêm lượng khách du lịch biển và số ngày giữ trú; tăng thêm mức giá cả của du khách; nút gia tăng lệch giá của du lịch biển; tăng thêm tỷ lệ ñóng góp của du lịch biển vào lợi nhuận ngành du lịch; ngày càng tăng tỷ lệ ñóng góp của phượt biển vào cực hiếm sản xuất/GDP của ñịa phương; gia tăng việc làm, thu nhập cho người dân ñịa phương; tăng thêm ñóng góp vào ngân sách. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞ
NG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.3.1. Điều kiện tự nhiên: bao gồm các nguyên tố về ñịa hình, địa chỉ ñịa lý, khí hậu, sức nóng ñộ nước đại dương và cả tài lý do văn. 1.3.2. Điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội 1.3.2.1. Tăng trưởng và gửi dịch cơ cấu tổ chức kinh tế: Sự cải cách và phát triển của nền chế tạo xã hội có tầm quan trọng hàng ñầu làm xuất hiện nhu cầu du lịch và biến nhu yếu của con fan thành hiện nay thực. Sự cải tiến và phát triển của nền tiếp tế xã hội có chức năng trước hết tạo nên sự ñời hoạt ñộng du lịch, rồi sau ñó ñẩy nó phát triển với tốc ñộ nhanh hơn. 9 1.3.2.2. Người dân và lao ñộng: dân cư là lực lượng sản xuất đặc biệt của xã hội. Cùng với hoạt ñộng lao ñộng, người dân còn có nhu cầu nghỉ ngơi cùng du lịch. 1.3.2.3. Cơ sở hạ tầng xã hội và các đại lý vật chất kỹ thuật du lịch * cơ sở hạ tầng xã hội: ñược coi là những nhân tố ñảm bảo ñiều kiện tầm thường cho việc trở nên tân tiến du lịch. Hạ tầng là tiền ñề, là ñòn bẩy của đầy đủ hoạt ñộng kinh tế, vào ñó tất cả du lịch. * các đại lý vật chất kỹ thuật du lịch: ñược phát âm là cục bộ các phương tiện đi lại vật chất kỹ thuật do những tổ chức du lịch tạo ra ñể khai quật tiềm năng du lịch, chế tạo ra ra thành phầm dịch vụ, hàng hóa cung cấp và thỏa mãn nhu cầu của du khách. Bao gồm hệ thống khách hàng sạn, công ty hàng, những khu vui chơi và giải trí giải trí, phương tiện đi lại vận chuyển, Trình ñộ trở nên tân tiến của đại lý vật chất kỹ thuật du lịch là ñiều kiện, ñồng thời cũng là sự thể hiện trình ñộ vạc triển du lịch của một ñất nước. 1.3.3. Tình trạng chính trị và những ñiều kiện an ninh ñối với du khách: Các nhân tố chính trị là ñiều khiếu nại ñặc biệt quan trọng có chức năng hoặc thúc ñẩy hoặc nhốt sự cải tiến và phát triển của phượt trong nước và quốc tế. 1.3.4. Chế độ của bên nước: cũng chính là nhân tố tác động không nhỏ tuổi ñến sự cách tân và phát triển của ngành phượt thể hiện nay ở việc thu hút ñầu tư cũng tương tự tạo ñiều kiện thuận tiện cho những doanh nghiệp gớm doanh du lịch phát triển. 1.3.5. Cùng ñồng dân cư: có vai trò to bự trong bảo đảm tài nguyên, môi trường thiên nhiên và văn hóa truyền thống ñịa phương ñảm bảo việc khai thác có hiệu quả các quý giá tài nguyên du lịch biển ship hàng các kim chỉ nam phát triển lâu dài. 10 1.4. Gớm NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.4.1. Vạc triển du lịch biển Nha Trang - Khánh Hòa: Là tỉnh duyên hải phái mạnh Trung Bộ, Khánh Hòa bao gồm bờ biển khơi trải dài 385 km với trên 200 hòn ñảo bự nhỏ, môi trường tự nhiên tương đối trọn vẹn, khí hậu ôn hòa ñầy nắng nóng gió quanh năm... Là ñiều kiện hài lòng ñể vùng biển cả xinh ñẹp này cải tiến và phát triển mạnh phượt biển, ñảo. Dựa vào tính chuyên nghiệp hóa cao, cộng với công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh, Nha Trang ñã trở thành tp chuyên tổ chức những sự kiện. Sự ra ñời của các khu phượt lớn cũng đóng góp thêm phần tôn vinh hình hình ảnh không thể thiếu hụt trên thị phần du lịch. Với ñó, Khánh Hòa còn xây dựng hệ thống công viên cây xanh làm cho những cảnh quan thiên nhiên ñộc ñáo; triệu tập phát triển du ngoạn thám hiểm biển, thể thao, vui chơi giải trí trên biển, du ngoạn nghỉ chăm sóc và phượt sinh thái biển. Ở những ñiểm du lịch, Nha Trang ñã làm tốt công tác dịch vụ kèm theo đến tài nguyên biển, công tác làm việc vệ sinh, an ninh trên những bãi biển lớn ñược chú trọng. Kề bên ñó, Khánh Hòa ñã và ñang bao hàm ñịnh hướng bự trong công tác quy hoạch du ngoạn theo hướng cải cách và phát triển có trọng tâm, trọng ñiểm, cùng rất việc cải thiện chất lượng và ña dạng hóa sản phẩm ñể tạo bước ñột phá nhằm mục tiêu tạo dựng yêu quý hiệu phượt biển Nha Trang - Khánh Hòa. 1.4.2. Một trong những kinh nghiệm từ vạc triển du ngoạn biển Nha Trang - Khánh Hòa: Trước hết, ñó là vai trò của cơ quan ban ngành tỉnh Khánh Hòa trong công tác quy hoạch cùng thu hút ñầu tư vào du lịch, nâng cấp chất lượng cùng ña dạng hóa sản phẩm du lịch; công tác đảm bảo an toàn môi trường, an toàn bãi biển luôn luôn ñược quan tiền tâm nhằm mục tiêu ñem lại sự an toàn cho du khách; công tác xúc tiến quảng bá du lịch ñược chú trọng. Mặc dù nhiên, sát bên những mặt làm ñược, Nha Trang cũng cần xem lại công tác làm việc quy hoạch bãi biển. 11 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞ
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2010 -2020
*
Thương Châu
yahoo.co.uk Urban lakes in Hanoi play different important roles in the human life such as acclimatization, culture, tourist, etc. However, un der the pressure of urbanization coupled with unreasonable water sewage collector system, và po llutants discharged directly into lakes have been increased, causing water pollution in lakes. T his paper presents the monitoring results of water unique in 10 lakes in Hanoi during the perio d from March năm trước to February 2015. Basing on the monitoring results và on the classification methods of Hakanson và Carlson, we could assess the trophic status ...


Download không tính phí PDFView PDF


Nghiên cứu Thành Lập bạn dạng Đồ Địa Hình Đáy Biển khu vực Trường Sa Và tư Chính- Vũng Mây phần trăm 1:250.000

Xem thêm: Vì Sao Tắm Nắng Giúp Xương Phát Triển, 6 Lý Do Bạn Nên Tắm Nắng

Download free PDFView PDF


Tạp chí công nghệ Đại học Đà Lạt

KHẢO SÁT ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ XÁC LẬP CHỈ THỊ PHÂN TỬ đến VIỆC NHẬN DẠNG MỘT SỐ DÒNG BƠ (Persea americana Miller) ĐÃ QUA SƠ BỘ TUYỂN CHỌN TẠI LÂM ĐỒNG

Việc khảo sát, nhận xét về phong cách hình cũng giống như kiểu gene là cần thiết nhằm có tác dụng tăng kết quả cho quá trình nhận dạng, cách tân và phát triển và chọn chế tạo ra giống mới đối với cây trồng. Nguồn gen thuộc một số dòng bơ vẫn qua tinh lọc để canh tác được tích lũy từ một vài nơi trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm phân tích đa dạng mẫu mã di truyền cùng nhận dạng giống. Đặc điểm sơ bộ về hình dáng quả với năng suất của 11 chiếc bơ tiềm năng đã có được ghi nhấn để hỗ trợ cho cơ sở tài liệu nhận dạng dòng. Với đặc thù nhận dạng DNA thu nhận thấy với 10 mồi ISSR, công ty chúng tôi thu được toàn bô 125 band năng lượng điện di trên gel để triển khai phân tích nhiều chủng loại di truyền tập đúng theo 11 mẫu khảo sát đại diện cho 11 cái trên, công dụng cho thấy: tập phù hợp mẫu có mức dị hợp mong đợi (chỉ số nhiều chủng loại gene) đạt He = h = 0,3072, chỉ số Shannon đạt: I = 0,4608, tỷ lệ band đa hình: PPB = 91,84%. Cũng thực hiện 10 mồi ISSR như trên, từ đặc trưng nhận dạng DNA của 18 mẫu thay mặt đại diện cho 6 mẫu bơ tiềm năng (mỗi loại 3 mẫu), dựa trên sự lộ diện hay thiếu hụt vắng các ...


Download không tính tiền PDFView PDF


Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh
2010 •

Trường Giang


HIỆU TRƯỞ

Download miễn phí PDFView PDF


Tạp chí công nghệ và technology nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm Huế

Thực Trạng Và các Yếu Tố Ảnh hưởng Đến Sản Xuất những Sản Phẩm bằng tay Của Hộ Gia Đình Tại làng mạc Nghề Đệm Bàng Phò Trạch, huyện Phong Điền, Tỉnh thừa Thiên Huế

Nghiên cứu vớt này được thực hiện nhằm mục tiêu tìm hiểu hoàn cảnh và những yếu tố ảnh hưởng tác động đến sản xuất những sản phẩm thủ công làm từ cây cỏ Bàng (Lepironia actiulata) thông qua phỏng vấn những người am hiểu thuộc 60 hộ gia đình tại xã nghề Đệm Bàng Phò Trạch. Tác dụng nghiên cứu cho thấy thêm sản phẩm đệm bàng được chế tạo bởi những hộ cá thể với khoảng tầm 1,21 lao động/hộ, chủ yếu là lao động con gái lớn tuổi. Sản phẩm chính của làng tất cả chiếu (khổ từ bỏ 1,2 - 1,6 m), đệm, chẹ và các thành phầm mỹ nghệ. Trong số các thành phầm này, đệm, chẹ với chiếu kích thước bé dại là phổ cập nhất và đa số được tiêu tốn bởi những người thu gom nhỏ. Giá cả sản xuất, giá cả và thu nhập xuất phát điểm từ một đơn vị sản phẩm không giống nhau tùy thuộc vào unique nguyên liệu, độ dày bền và độ tinh xảo. Làng nghề Đệm Bàng Phò Trạch được bảo trì và cải cách và phát triển được dựa vào tính chất truyền thống, nguồn nguyên liệu sẵn có, khả năng tạo thu nhập cá nhân ổn định, phù hợp với tín đồ già với phụ nữ. Trong những lúc đó, thêm vào đệm bàng cũng đang gặp nhiều yếu đuối tố ngăn cản như cạnh tranh sản...