*

- Động vật tất cả sinh trưởng và cách tân và phát triển không qua vươn lên là thái như: lợn, bò, trâu, gà, vịt, cá chép,..

Bạn đang xem: Phát triển không qua

- Động vật tất cả sinh trưởng cùng phái triển qua trở thành thái trọn vẹn như: cánh cam, bọ rùa, nhái, cóc,...

- Động vật tất cả sinh trưởng và cách tân và phát triển qua biến thái không hoàn toàn như: bọ ngựa, cào cào,...


- Động vật tất cả sinh trưởng và cách tân và phát triển không qua biến chuyển thái như: lợn, bò, trâu, gà, vịt, cá chép,..

- Động vật tất cả sinh trưởng với phái triển qua đổi thay thái trọn vẹn như: cánh cam, bọ rùa, nhái, cóc,...

- Động vật bao gồm sinh trưởng và trở nên tân tiến qua trở nên thái không trọn vẹn như: bọ ngựa, cào cào,...


Cho biết thương hiệu vài loài động vật có trở nên tân tiến không qua đổi mới thái, qua vươn lên là thái trọn vẹn và qua biến thái không hoàn toàn.


*

- Động vật trở nên tân tiến không qua biến thái: Cá chép, rắn, tình nhân câu, chó, mèo, chuột, ...

- Động vật cải tiến và phát triển qua biến thái hoàn toàn: Cánh cam, bướm, bọ rùa,...

- Động vật trở nên tân tiến qua biến chuyển thái không hoàn toàn: bọ ngựa, châu chấu, cào cào, chuồn chuồn, ếch, nhái, cóc, ve sầu sầu,...


Cho biết thương hiệu vài loài động vật có sinh trưởng với phát triền không qua biến

thái, qua trở nên thái hoàn toànvàqua trở thành thái không hoàn toàn?

 


*

- Động vật có sinh trưởng và trở nên tân tiến không qua trở nên thái như: lợn, bò, trâu, gà, vịt, cá chép,..

- Động vật bao gồm sinh trưởng cùng phái triển qua phát triển thành thái hoàn toàn như: cánh cam, bọ rùa, nhái, cóc,...

- Động vật có sinh trưởng và cách tân và phát triển qua biến hóa thái không trọn vẹn như: bọ ngựa, cào cào,...


- Động vật bao gồm sinh trưởng và cải cách và phát triển không qua đổi mới thái như: lợn, bò, trâu, gà, vịt, cá chép,..

- Động vật tất cả sinh trưởng và phái triển qua biến hóa thái hoàn toàn như: cánh cam, bọ rùa, nhái, cóc,...

- Động vật gồm sinh trưởng và phát triển qua biến đổi thái không hoàn toàn như: bọ ngựa, cào cào,.


Phân biệt phát triển không qua trở nên thái và trở nên tân tiến qua vươn lên là thái, phát triển qua phát triển thành thái trọn vẹn và đổi mới thái không trả toàn.


*

- vạc triểnkhông qua vươn lên là thái là: nhỏ non tất cả đặc điểm, hình dáng, cấu tạo, sinh lí tương đương với bé trường thành. (VD: người)

- trở nên tân tiến qua trở nên thái là: bé non tất cả đặc điểm, hình dáng, cấu tạo, sinh lí không tương đồng với con trường thành. (VD: côn trùng, ếch, nhái,...)

- phát triển qua đổi mới thái hoàn toàn là: kiểu phát triển mà nhỏ non có cấu tạo, hình dạng, sinh lí cực kỳ khác con trưởng thành, trải qua không ít các tiến độ trung gian biến hóa hình thái rồi mới thành con trưởng thành. (VD: trứng -> dòi -> nhộng -> ruồi)

- trở nên tân tiến qua trở nên thái không hoàn toàn là: kiểu cải tiến và phát triển mà con non cải tiến và phát triển chưa hoàn thiện trải trải qua không ít đợt lột xác để biến thành con trưởng thành. (VD: trứng -> tôm bé -> tôm trưởng thành)


Đúng(1)
KD
Kiều Đông Du
29 tháng 11 2017

- cho biết sự khác biệt giữa cải tiến và phát triển qua đổi thay thái với không qua biến chuyển thái.

- cho thấy sự khác biệt giữa phát triển qua trở thành thái trọn vẹn và không hoàn toàn.


#Sinh học tập lớp 11
1
DK
Đỗ Khánh chi
29 tháng 11 2017

- Sự khác biệt giữa trở nên tân tiến qua phát triển thành thái và không qua biến chuyển thái:

+ trở nên tân tiến của động vật qua trở nên thái là kiểu phát triển có sự chuyển đổi đột ngột về hình thái, cấu trúc và sinh lí của cồn vật sau thời điểm sinh ra hoặc nở trường đoản cú trứng ra.

+ phát triển của động vật không qua biến hóa thái là kiểu cách tân và phát triển mà con non gồm các đặc điểm hình thái, cấu trúc và sinh lí tựa như với nhỏ trưởng thành.

- Sự không giống nhau giữa trở nên tân tiến qua đổi thay thái trọn vẹn và không hoàn toàn.

+ cách tân và phát triển của động vật qua đổi thay thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, kết cấu và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng nhỏ là nhộng) ấu trùng biến hóa thành bé trường thành.

+ cải tiến và phát triển của động vật qua đổi mới thái không trọn vẹn là kiểu cải tiến và phát triển mà ấu trùng cải cách và phát triển chưa trả thiện, trải trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng thay đổi thành con trưởng thành.


Đúng(0)
SG
Sách Giáo Khoa
26 tháng 4 2017

Câu 7: rõ ràng sinh trưởng và cách tân và phát triển qua trở nên thái hoàn toàn, trở nên thái không trọn vẹn và ko qua biến chuyển thái.


#Sinh học tập lớp 11
1
TN
Tuyết Nhi Melody
26 tháng tư 2017
Động vật cải tiến và phát triển không qua đổi mới thái: bé non và con cứng cáp giống nhau về hình thái, cấu tạo và tính năng của các thành phần trong cơ thể. Vd: lợn , bò...Động vật cải tiến và phát triển qua trở nên thái bao gồm 2 nhóm:Biến thái không trả toàn:con non như thể với con trưởng thành nhưng bé nhỏ hơn, không giống về tỉ lệ những thành phần cơ thể, bé non phải qua không ít lần lột xác cứ một lượt lột xác thì giống con trưởng thành và cứng cáp hơn một ít. Ví dụ: cào cào nhỏ non chưa có cánh → trải qua nhiều lần lột xác cho lúc cứng cáp nó gồm cánh và trưởng thành và cứng cáp về phương diện sinh dục.Biến thái trả toàn: quá trình ấu trùng khác hẳn với quy trình tiến độ trưởng thành. Ví dụ: ấu trùng sâu → con con → bướm
Đúng(0)
KD
Kiều Đông Du
5 tháng 4 2019

Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biên thái trả toàn, thay đổi thái không trọn vẹn và ko qua biến chuyển thái


#Sinh học lớp 11
1
DK
Đỗ Khánh bỏ ra
5 tháng bốn 2019

Qua trở nên thái trọn vẹn Qua trở thành thái không hoàn toàn Không qua trở nên thái
Nhóm rượu cồn vật Đa số côn trùng nhỏ và lưỡng cư Một số côn trùng Đa số đụng vật
Đặc điểm Ấu trùng có điểm lưu ý cấu tạo, sinh lí và ngoài mặt khác hoàn toàn con trưởng thành, chúng phải qua giai đoạn trung gian để trở thành nhỏ trưởng thành. Ấu trùng phát triển chưa trả thiện, trải trải qua không ít lần lột xác để trở thành bé trưởng thành.

Xem thêm: Suy thoái kinh tế suy thoái nên đầu tư gì khi khủng hoảng kinh tế?

Con non sinh ra gồm đặc điểm kết cấu và hình thái tương tự như con trưởng thành.
Các giai đoạn phát triển của cá thể Phôi và hậu phôi Phôi và hậu phôi Phôi thai với sau sinh.
Ví dụ Bướm, ếch,… Châu chấu, cào cào, ong,… Hổ, báo, chó, mèo, người,…

Đúng(1)
KD
Kiều Đông Du
12 mon 2 2019

Sinh trưởng và cải tiến và phát triển không qua vươn lên là thái không giống sinh trưởng và cải tiến và phát triển qua biến hóa thái không hoàn toàn ở điểm?

A. Không phải qua tiến độ lột xác

B. Bé non giống bé trưởng thành

C. Nên qia quá trình lột xác

D. Con non những con trưởng thành


#Sinh học tập lớp 11
1
DK
Đỗ Khánh bỏ ra
12 tháng 2 2019

Đáp án:A


Đúng(0)
KD
Kiều Đông Du
18 tháng 6 2019
Sinh trưởng và cải tiến và phát triển của động vật qua đổi thay thái không hoàn toàn là: A. Trường hòa hợp ấu trùng trở nên tân tiến chưa hoàn thiện, trải trải qua nhiều lần lột xác nó trở thành con cứng cáp B. Trường hòa hợp ấu trùng cách tân và phát triển chưa trả thiện, trải qua nhiều lần đổi khác nó trở thành con trưởng thành và cứng cáp C. Trường vừa lòng ấu trùng cải tiến và phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó trở nên thành...
Đọc tiếp

Sinh trưởng và cải tiến và phát triển của động vật qua biến đổi thái không trọn vẹn là:

A. Trường thích hợp ấu trùng cải cách và phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó trở thành con trưởng thành

B. Trường đúng theo ấu trùng cải tiến và phát triển chưa hoàn thiện, trải qua không ít lần thay đổi nó trở thành con trưởng thành

C. Trường vừa lòng ấu trùng trở nên tân tiến chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó trở thành con trưởng thành

D. Trường thích hợp ấu trùng trở nên tân tiến hoàn thiện, trải qua nhiều lần đổi khác nó biến thành con trưởng thành


#Mẫu giáo
1
DK
Đỗ Khánh bỏ ra
18 mon 6 2019

Đáp án A

Phát triển qua trở thành thái không trọn vẹn là kiểu cải tiến và phát triển mà bé non không hoàn thiện, đề nghị trải trải qua không ít lần lột xác để biến đổi thành con trưởng thành. Ví dụ: các loài chân khớp (châu chấu, tôm, cua...).


Đúng(0)
KD
Kiều Đông Du
11 tháng 9 2018
Sinh trưởng và trở nên tân tiến của động vật qua biến đổi thái không hoàn toàn là: A. Trường thích hợp ấu trùng phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần biến hóa nó trở thành con cứng cáp B. Trường đúng theo ấu trùng trở nên tân tiến chưa hoàn thiện, trải qua không ít lần biến hóa nó trở thành con trưởng thành. C. Trường đúng theo ấu trùng trở nên tân tiến chưa trả thiện, trải trải qua nhiều lần lột xác nó trở nên thành...
Đọc tiếp

Sinh trưởng và phát triển của động vật qua trở thành thái không trọn vẹn là:

A. Trường hòa hợp ấu trùng cách tân và phát triển hoàn thiện, trải qua không ít lần thay đổi nó biến thành con trưởng thành

B. Trường hợp ấu trùng trở nên tân tiến chưa hoàn thiện, trải trải qua nhiều lần biến hóa nó trở thành con trưởng thành.

C. Trường đúng theo ấu trùng cải tiến và phát triển chưa trả thiện, trải trải qua không ít lần lột xác nó biến thành con trưởng thành

D. Trường thích hợp ấu trùng cách tân và phát triển hoàn thiện, trải trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành


#Sinh học tập lớp 11
1
DK
Đỗ Khánh bỏ ra
11 mon 9 2018

Lời giải:

Sinh trưởng và cải cách và phát triển của động vật hoang dã qua đổi mới thái không trọn vẹn là: Trường thích hợp ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác nó biến thành con trưởng thành.

VD: Ở châu chấu, nhỏ non bao gồm hình thái gần giống với con cứng cáp nhưng không có cánh, sau nhiều lần lột xác, chúng trở thành con trưởng thành.

Đáp án phải chọn là: C


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần tháng Năm

danangzone.com là nền tảng giáo dục số. Với chương trình huấn luyện và đào tạo bám gần kề sách giáo khoa từ mẫu mã giáo tới trường 12. Những bài học được cá thể hoá và phân tích thời hạn thực. danangzone.com đáp ứng nhu cầu riêng của từng fan học.

Theo dõi danangzone.com trên

*
*
*

danangzone.com


chúng tôi đề xuất
tài nguyên
Ứng dụng mobile Tải ứng dụng trên tiện ích Store

cài ứng dụng game android
học tập liệu Hỏi đáp links rút gọn liên kết rút gọn gàng
Để sau Đăng ký
những khóa học có thể bạn vồ cập ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ hàng Đóng
×
Yêu ước VIP ×
Học liệu này hiện nay đang bị hạn chế, chỉ giành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, vui tươi nhấn vào chỗ này để nâng cấp tài khoản.

*

Giống nhau:

Cả biến hóa thái hoàn toàn và không hoàn toàn đều phải sở hữu giai đoạn trứng, sau non, sâu trưởng thành.

Khác nhau:

+ biến đổi thái trả toàn:- Vòng đời trải qua 4 giai đoạn.- Có tiến trình nhộng.

+ đổi thay thái không hoàn toàn:- Vòng đời trải qua 3 giai đoạn.- không có giai đoạn con con tầm.


*

- cho biết thêm sự khác nhau giữa cách tân và phát triển qua vươn lên là thái và không qua trở thành thái.

- cho biết sự khác nhau giữa cải cách và phát triển qua biến hóa thái hoàn toàn và không hoàn toàn.


*

- Sự khác nhau giữa trở nên tân tiến qua đổi thay thái và không qua biến hóa thái:

+ cách tân và phát triển của động vật hoang dã qua trở thành thái là kiểu trở nên tân tiến có sự chuyển đổi đột ngột về hình thái, cấu trúc và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở tự trứng ra.

+ cách tân và phát triển của động vật không qua đổi thay thái là kiểu trở nên tân tiến mà bé non có các đặc điểm hình thái, cấu trúc và sinh lí giống như với nhỏ trưởng thành.

- Sự không giống nhau giữa phát triển qua vươn lên là thái trọn vẹn và không hoàn toàn.

+ trở nên tân tiến của động vật qua biến chuyển thái trọn vẹn là kiểu cải tiến và phát triển mà ấu trùng có hình dạng, kết cấu và sinh lí siêu khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành nhỏ trường thành.

+ cải tiến và phát triển của động vật hoang dã qua đổi thay thái không hoàn toàn là kiểu trở nên tân tiến mà ấu trùng trở nên tân tiến chưa hoàn thiện, trải qua không ít lần lột xác ấu trùng chuyển đổi thành bé trưởng thành.


Đúng(0)
TN
Trúc Nguyễn
7 tháng 5 2021

Phân biệt (giống và khác nhau) cải tiến và phát triển qua đổi mới thái trọn vẹn và không trả toàn.


#Sinh học tập lớp 11
1
*

X
❤X༙L༙R༙8❤
7 mon 5 2021

Phân biệt sinh trưởng và cách tân và phát triển qua đổi thay thái với không qua đổi mới thái

Sinh trưởng và cách tân và phát triển không qua đổi thay thái

Sinh trưởng và cải tiến và phát triển qua đổi thay thái

Con non gồm các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.

Con non tất cả sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu trúc và sinh lí mới biến đổi thành con trưởng thành.

Con non cải cách và phát triển thành con trưởng thành không trải qua tiến độ lột xác.

Con non phát triển thành con trưởng thành và cứng cáp cần trải qua quá trình lột xác

Phân biệt sinh trưởng và cải cách và phát triển qua đổi mới thái hoàn toàn và qua vươn lên là thái không hoàn toàn

Sinh trưởng và cách tân và phát triển qua biến đổi thái trả toàn

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Ấu trùng (sâu sống côn trùng, nòng nọc làm việc ếch nhái) có mẫu thiết kế và cấu trúc rất không giống với con trưởng thành.

Ấu trùng bao gồm hình dạng, cấu trúc và sinh lí tương tự với nhỏ trưởng thành.

Ấu trùng trải qua không ít lần lột xác cùng qua tiến trình trung gian (giai đoạn nhộng sinh hoạt côn trùng) chuyển đổi thành nhỏ trưởng thành.