Rõ ràng như tiêu đề, tính tới lúc này tớ đang trồng đến cả nghìn cây sen đá, xương rồng. Nhưng thực tiễn không nên lúc nào phần đông thứ cũng suôn sẻ