Sắp tới, công ty tôi sẽ thao tác làm việc với công ty đối tác nước ngoài; tôi ước ao biết thương hiệu tiếng Anh của những cơ quan bên nước vn để đàm phán với công ty đối tác cho chuẩn chỉnh hơn. – Mai Ly (Hà Nội).

Bạn đang xem: Sở kế hoạch đầu tư tphcm tiếng anh là gì

>> hướng dẫn bí quyết tra cứu giấy phép lái xe xe online sớm nhất


Tên giờ đồng hồ Anh của những cơ quan đơn vị nước Việt Nam có thể tham khảo theo phương tiện tại Phụ lục hành cố nhiên Thông bốn 03/2009/TT-BNG ban lý giải dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị chức năng và chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức trong khối hệ thống hành chủ yếu nhà nước lịch sự tiếng Anh để giao dịch đối ngoại do bộ Ngoại giao ban hành. Ví dụ như sau:

1. Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước

Tên tiếng Việt

Tên giờ đồng hồ Anh

Viết tắt (nếu có)

Nước cùng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam

Socialist Republic of Viet Nam

SRV

Chủ tịch nước cùng hòa làng hội chủ nghĩa Việt Nam

President of the Socialist Republic of Viet Nam

 

Phó quản trị nước cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam

Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

 

2. Tên của thiết yếu phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

Tên giờ đồng hồ Việt

Tên giờ Anh

Viết tắt (nếu có)

Chính lấp nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam

Government of the Socialist Republic of Viet Nam

GOV

Bộ Quốc phòng

Ministry of National Defence

MND

Bộ Công an

Ministry of Public Security

MPS

Bộ ngoại giao

Ministry of Foreign Affairs

MOFA

Bộ tư pháp

Ministry of Justice

MOJ

Bộ Tài chính

Ministry of Finance

MOF

Bộ Công Thương

Ministry of Industry và Trade

MOIT

Bộ Lao hễ - yêu đương binh với Xã hội

Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs

MOLISA

Bộ giao thông vận tải vận tải

Ministry of Transport

MOT

Bộ Xây dựng

Ministry of Construction

MOC

Bộ tin tức và Truyền thông

Ministry of Information & Communications

MIC

Bộ giáo dục và Đào tạo

Ministry of Education và Training

MOET

Bộ nntt và trở nên tân tiến nông thôn

Ministry of Agriculture và Rural Development

MARD

Bộ planer và Đầu tư

Ministry of Planning and Investment

MPI

Bộ Nội vụ

Ministry of home Affairs

MOHA

Bộ Y tế

Ministry of Health

MOH

Bộ kỹ thuật và Công nghệ

Ministry of Science and Technology

MOST

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ministry of Culture, Sports and Tourism

MOCST

Bộ Tài nguyên cùng Môi trường

Ministry of Natural Resources & Environment

MONRE

Thanh tra bao gồm phủ

Government Inspectorate

GI

Ngân hàng đơn vị nước Việt Nam

The State bank of Viet Nam

SBV

Ủy ban Dân tộc

Committee for Ethnic Affairs

CEMA

Văn phòng thiết yếu phủ

Office of the Government

GO

* Ghi chú:

- Danh từ “Viet Nam” giờ đồng hồ Anh đưa sang tính trường đoản cú là “Vietnamese”.

- “Người Việt Nam” dịch sang trọng tiếng Anh là “Vietnamese”.

- Sở hữu biện pháp của danh tự “Viet Nam” là “Viet Nam’s”.

*
Danh sách văn bạn dạng Trung ương mới nhất

Tên giờ đồng hồ Anh của ban ngành nhà nước vn theo Thông tư 03/2009/TT-BNG (Ảnh minh họa - mối cung cấp từ Internet)

3. Tên của những Cơ quan lại thuộc bao gồm phủ

Tên giờ Việt

Tên giờ đồng hồ Anh

Viết tắt (nếu có)

Ban quản lý Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Ho chi Minh Mausoleum Management

HCMM

Bảo hiểm làng mạc hội Việt Nam

Viet phái mạnh Social Security

VSI

Thông tấn làng mạc Việt Nam

Viet nam News Agency

VNA

Đài tiếng nói Việt Nam

Voice of Viet Nam

VOV

Đài vô tuyến Việt Nam

Viet nam giới Television

VTV

Học viện bao gồm trị - Hành chính đất nước Hồ Chí Minh

Ho đưa ra Minh National Academy of Politics & Public Administration

HCMA

Viện công nghệ và công nghệ Việt Nam

Viet nam giới Academy of Science và Technology

VAST

Viện kỹ thuật Xã hội Việt Nam

Viet phái nam Academy of Social Sciences

VASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, những Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ

Tên tiếng Việt

Tên giờ đồng hồ Anh

Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt Nam

Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam

Phó Thủ tướng hay trực

Permanent Deputy Prime Minister

Phó Thủ tướng

Deputy Prime Minister

Bộ trưởng cỗ Quốc phòng

Minister of National Defence

Bộ trưởng bộ Công an

Minister of Public Security

Bộ trưởng bộ Ngoại giao

Minister of Foreign Affairs

Bộ trưởng cỗ Tư pháp

Minister of Justice

Bộ trưởng cỗ Tài chính

Minister of Finance

Bộ trưởng bộ Công Thương

Minister of Industry và Trade

Bộ trưởng cỗ Lao động - yêu đương binh và Xã hội

Minister of Labour, War Invalids & Social Affairs

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải

Minister of Transport

Bộ trưởng cỗ Xây dựng

Minister of Construction

Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông

Minister of Information & Communications

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Minister of Education và Training

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn

Minister of Agriculture và Rural Development

Bộ trưởng cỗ Kế hoạch với Đầu tư

Minister of Planning and Investment

Bộ trưởng bộ Nội vụ

Minister of trang chủ Affairs

Bộ trưởng cỗ Y tế

Minister of Health

Bộ trưởng bộ Khoa học với Công nghệ

Minister of Science & Technology

Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch

Minister of Culture, Sports và Tourism

Bộ trưởng cỗ Tài nguyên với Môi trường

Minister of Natural Resources & Environment

Tổng Thanh tra chủ yếu phủ

Inspector-General

Thống đốc bank Nhà nước Việt Nam

Governor of the State ngân hàng of Viet Nam

Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs

Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chủ yếu phủ

Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

Tên giờ đồng hồ Việt

Tên giờ Anh

Văn phòng chủ tịch nước

Office of the President

Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nước

Chairman/Chairwoman of the Office of the President

Phó công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nước

Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President

Trợ lý quản trị nước

Assistant lớn the President

6. Thương hiệu chung của các đơn vị thuộc Bộ, phòng ban ngang bộ

Tên giờ đồng hồ Việt

Tên tiếng Anh

Văn chống Bộ

Ministry Office

Thanh tra Bộ

Ministry Inspectorate

Tổng cục

Directorate

Ủy ban

Committee/Commission

Cục

Department/Authority/Agency

Vụ

Department

Học viện

Academy

Viện

Institute

Trung tâm

Centre

Ban

Board

Phòng

Division

Vụ tổ chức Cán bộ

Department of Personnel & Organisation

Vụ Pháp chế

Department of Legal Affairs

Vụ hợp tác ký kết quốc tế

Department of International Cooperation

7. Chức vụ từ cấp cho Thứ trưởng và tương tự đến nhân viên các Bộ, phòng ban ngang Bộ

Tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh

Thứ trưởng thường trực

Permanent Deputy Minister

Thứ trưởng

Deputy Minister

Tổng viên trưởng

Director General

Phó Tổng viên trưởng

Deputy Director General

Phó công ty nhiệm thường trực

Permanent Vice Chairman/Chairwoman

Phó công ty nhiệm

Vice Chairman/Chairwoman

Trợ lý bộ trưởng

Assistant Minister

Chủ nhiệm Ủy ban

Chairman/Chairwoman of Committee

Phó nhà nhiệm Ủy ban

Vice Chairman/Chairwoman of Committee

Chánh văn phòng Bộ

Chief of the Ministry Office

Phó Chánh văn phòng công sở Bộ

Deputy Chief of the Ministry Office

Cục trưởng

Director General

Phó viên trưởng

Deputy Director General

Vụ trưởng

Director General

Phó Vụ trưởng

Deputy Director General

Giám đốc học viện

President of Academy

Phó người có quyền lực cao Học viện

Vice President of Academy

Viện trưởng

Director of Institute

Phó Viện trưởng

Deputy Director of Institute

Giám đốc Trung tâm

Director of Centre

Phó người đứng đầu Trung tâm

Deputy Director of Centre

Trưởng phòng

Head of Division

Phó trưởng phòng

Deputy Head of Division

Chuyên viên cao cấp

Senior Official

Chuyên viên chính

Principal Official

Chuyên viên

Official

Thanh tra viên cao cấp

Senior Inspector

Thanh tra viên chính

Principal Inspector

Thanh tra viên

Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan liêu thuộc bao gồm phủ

Tên tiếng Việt

Tên giờ Anh

Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management

Phó Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Deputy Director of Ho chi Minh Mausoleum Management

Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội Việt Nam

General Director of Viet nam Social Security

Phó tgđ Bảo hiểm làng mạc hội Việt Nam

Deputy General Director of Viet nam giới Social Security

Tổng chủ tịch Thông tấn thôn Việt Nam

General Director of Viet phái mạnh News Agency 

Phó tgđ Thông tấn làng mạc Việt Nam

Deputy General Director of Viet nam giới News Agency

Tổng chủ tịch Đài tiếng nói của một dân tộc Việt Nam

General Director of Voice of Viet Nam

Phó tgđ Đài tiếng nói Việt Nam

Deputy General Director of Voice of Viet Nam

Tổng chủ tịch Đài truyền ảnh Việt Nam

General Director of Viet nam Television

Phó tgđ Đài tivi Việt Nam

Deputy General Director of Viet nam Television

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh

President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics & Public Administration 

Phó Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chính giang sơn Hồ Chí Minh

Vice President of Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics và Public Administration 

Chủ tịch Viện công nghệ và technology Việt Nam

President of Viet nam giới Academy of Science & Technology

Phó chủ tịch Viện công nghệ và technology Việt Nam

Vice President of Viet phái mạnh Academy of Science and Technology

Chủ tịch Viện khoa học Xã hội Việt Nam

President of Viet phái mạnh Academy of Social Sciences

Phó chủ tịch Viện khoa học Xã hội Việt Nam

Vice President of Viet nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh

Văn phòng

Office

Chánh Văn phòng

Chief of Office

Phó Chánh Văn phòng

Deputy Chief of Office

Cục

Department

Cục trưởng

Director

Phó cục trưởng

Deputy Director

Vụ

Department

Vụ trưởng

Director

Phó Vụ trưởng

Deputy Director

Ban

Board

Trưởng Ban

Head

Phó Trưởng Ban

Deputy Head

Chi cục

Branch

Chi cục trưởng

Manager

Chi cục phó

Deputy Manager

Phòng

Division

Trưởng phòng

Head of Division

Phó Trưởng phòng

Deputy Head of Division

10. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức cơ quan ban ngành địa phương các cấp

Tên tiếng Việt

Phòng đăng ký sale Sở kế hoạch Đầu tư TPHCM là cơ quan trình độ thuộc ubnd có chức năng tham mưu về quy hoạch và đầu tư.

Phòng đăng ký sale Sở kế hoạch Đầu bốn TPHCM là cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tính năng tham mưu, giúp Ủy ban quần chúng. # thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch, chiến lược và đầu tư.

Xem thêm: Quy Mô Dân Số Đà Nẵng - Hiện Trạng Dân Số, Lao Động

Chức năng của Sở planer Đầu bốn TPHCM gồm:

Tổng đúng theo về quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – làng hội;

Tổ chức triển khai và khuyến cáo về cơ chế, bao gồm sách thống trị kinh tế – xóm hội trên địa bàn thành phố; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương;

Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển xác định (ODA), nguồn ngân sách vay ưu đãi của những nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi chính phủ nước nhà nước ngoài; đấu thầu; đk doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp cùng thống nhất làm chủ các vụ việc về doanh nghiệp, kinh tế tài chính tập thể, hợp tác xã, kinh tế tài chính tư nhân;

Tổ chức đáp ứng các thương mại dịch vụ công nằm trong phạm vi thống trị nhà nước của Sở theo chế độ của pháp luật; thực hiện một vài nhiệm vụ, quyền lợi theo sự phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tp và theo phép tắc của pháp luật.

Sở chiến lược và Đầu tư gồm tư cách pháp nhân, tất cả con dấu và thông tin tài khoản riêng; được cung cấp kinh phí chuyển động từ ngân sách chi tiêu và mở thông tin tài khoản tại kho bạc tình Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Sở kế hoạch Đầu bốn TPHCM mang tên giao dịch bằng tiếng Anh là: DEPARTMENT OF PLANNING và INVESTMENT OF HO bỏ ra MINH thành phố (viết tắt là: HCMC D.P.I)

Trụ sở của Sở kế hoạch và Đầu tư:

Trụ sở 1: số 32, mặt đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.Trụ sở 2: số 90G, mặt đường Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Sở kế hoạch và Đầu tứ chịu sự chỉ đạo, làm chủ về tổ chức, biên chế và công tác làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo, phía dẫn, thanh tra, kiểm tra về siêng môn, nghiệp vụ của cục Kế hoạch cùng Đầu tư.

Các các nhân, doanh nghiệp muốn thực hiện các bước hoạt cồn đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP sài gòn bắt buộc phải tương tác Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố sài gòn để đăng ký giấy phép chuyển động kinh doanh. Nhằm giảm bớt thời gian cho những cá nhân, doanh nghiệp tư vấn DNL xin chia sẻ một số thông tin tương tác Phòng đăng ký sale Sở chiến lược Đầu bốn TPHCM cụ thể như sau:

Thông tin contact Phòng đk kinh doanh

Tên cơ quan:Sở chiến lược và Đầu tư TP.HCMĐịa chỉ chống đăng ký đầu tư chi tiêu TPHCM:32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, tp Hồ Chí Minh.Địa chỉ phòng đăng ký marketing TPHCM: Số 90G, con đường Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP hồ Chí MinhSố năng lượng điện thoại:028.38.293.179Email: skhdt
tphcm.gov.vn

Giờ thao tác làm việc Phòng đăng ký kinh doanh Sở chiến lược Đầu bốn TPHCM

Thứ Hai07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Ba07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Tư07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Năm07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Sáu07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ BảyNghỉ làm việc
Chủ Nhật, ngày lễ, tếtNghỉ làm cho việc
*
Sở kế hoạch Đầu tứ TPHCM