*

Ga Huế

Để đi qua 103Km đường sắt từ Ga Huế đi Đà Nẵng, tàu chạy hết khoảng tầm 2 tiếng 38 phút . Hành khách có thể lựa lựa chọn các tàu chạy trường đoản cú Huế đi Đà Nẵng tất cả số hiệu: SE9 , SE21 , SE3 , SE19 , SE1 , SE7 , SE5 hàng ngày.

Bảng tiếng tàu từ bỏ ga Huế đi Đà Nẵng

Tên tàu

Bạn đang xem: Tàu từ đà nẵng đi huế

Ga Huế Ga Đà Nẵng
Tổng thời gian
Tàu SE904:5507:352 tiếng 40 phút
Tàu SE2107:0009:402 giờ đồng hồ 40 phút
Tàu SE308:3711:052 tiếng 28 phút
Tàu SE1909:3112:202 tiếng 49 phút
Tàu SE110:5913:252 giờ 26 phút
Tàu SE719:5122:212 Giờ nửa tiếng
Tàu SE522:2801:062 tiếng 38 phút

Giá vé tàu tự ga Huế đi Đà Nẵng

Bạn hoàn toàn có thể chọn các giá vé không giống nhau, tùy theo từng loại ghế, một số loại tàu với từng thời điểm. Giá chỉ vé tàu xê dịch khoảng 110,000 đồng với 7 chuyến tàu chạy trường đoản cú Huế tới Đà Nẵng mỗi ngày.

Bảng giá bán Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE9

STT các loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1
164,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1v
164,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2
154,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
154,000
5 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1
154,000
6 Nằm khoang 6 ổn định T2 Bn
LT2
145,000
7 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
131,000
8 Ghế phụ GP46,000
9 Ngồi cứng NC55,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML109,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV109,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE9

Bảng giá bán Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE21

STT một số loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1
174,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1v
174,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2
155,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
155,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 Bn
LT1
153,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
138,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3
120,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML110,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56113,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V113,000
12 Ngồi mượt điều hòa NMLV110,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE21

Bảng giá chỉ Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE3

STT loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
199,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1v
199,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2
186,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
186,000
5 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1
183,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T2 Bn
LT2
166,000
7 Nằm vùng 6 cân bằng T3 Bn
LT3
156,000
8 Ghế phụ GP110,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56152,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56V152,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến hóa theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE3

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE19

STT các loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1
180,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1M
190,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
190,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1v
180,000
5 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2
165,000
6 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2M
175,000
7 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2Mv
175,000
8 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2v
165,000
9 Nằm khoang 2 cân bằng VIP An
Lv2M
325,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T1 Bn
LT1
165,000
11 Nằm khoang 6 ổn định T2 Bn
LT2
155,000
12 Nằm vùng 6 điều hòa T3 Bn
LT3
135,000
13 Ghế phụ GP54,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML120,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56135,000
16 Ngồi mềm điều hòa NML56V135,000
17 Ngồi mượt điều hòa NMLV120,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE19

Bảng giá chỉ Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE1

STT nhiều loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
204,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1M
204,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1Mv
204,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1v
204,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
187,000
6 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2M
187,000
7 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2Mv
187,000
8 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2v
187,000
9 Nằm vùng 2 cân bằng VIP An
Lv2M
522,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T1 Bn
LT1M
187,000
11 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2M
169,000
12 Nằm khoang 6 cân bằng T3 Bn
LT3M
159,000
13 Ghế phụ GP112,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56155,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V155,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến đổi theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE1

Bảng giá chỉ Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE7

STT nhiều loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
181,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1v
181,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2
171,000
4 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2v
171,000
5 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
169,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
159,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3
143,000
8 Ghế phụ GP51,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML118,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV118,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể đổi khác theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE7

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE5

STT nhiều loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1
167,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1M
167,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
167,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1v
167,000
5 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2
157,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2M
157,000
7 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2Mv
157,000
8 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2v
157,000
9 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
157,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
147,000
11 Nằm khoang 6 ổn định T3 Bn
LT3
132,000
12 Ghế phụ GP47,000
13 Ngồi cứng NC56,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML110,000
15 Ngồi mềm điều hòa NMLV110,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể đổi khác theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE5

Hướng dẫn để vé tàu Huế Đà Nẵng

Sự cải tiến và phát triển vượt bậc của technology thông tin giúp đỡ bạn chẳng cần tới Đại lý cung cấp vé tàu tại Huế, chỉ việc trong nhà cũng rất có thể đặt vé tàu Huế Đà Nẵng online đơn giản và lập cập nhất qua website để vé trực tuyến: Vé tàu tự ga Huế đi Đà Nẵng hoặcqua điện thoại thông minh 0234 7 305 305 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền tương đối đầy đủ thông tin ga đi: Huế, ga đến: Đà Nẵng và những trường tất cả sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ hotline điện xác thực thông tin, triển khai thanh toán với hoàn vớ đặtvé tàu từ bỏ Ga Huế Đến Ga Đà Nẵng.

Sau lúc đặt vétàu Huế Đà Nẵng online, vé được giữ hộ vào email, zalo, sms Facebook… quý khách hàng in vé hoặc chụp hình lại vé này và với theo lúc ra ga, xuất trình dĩ nhiên CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Huế Đà Nẵng

Hiện nay việc thanh toán giao dịch vé tàu hết sức dễ dàng và đơn giản sau khi để vé tàu Huế Đà Nẵng qua điện thoại thông minh hoặc Website thành công sẽ nhận thấy một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Huế Đà Nẵng. Quý khách thanh toán cho mã để chỗ của mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng, qua cây ATM, qua thương mại dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện những giao dịch rời tiền tại những điểm chuyển khoản của Viettel xuất hiện khắp địa điểm trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt nơi sẽ là Vé điện tử tàu hoả Huế Đà Nẵng của quý khách.

Thông tin tương tác mua vé tàu Huế Đà Nẵng

Đại lý chào bán vé tàu Huế Đà Nẵng
Việc download vé tàu ngày nay đã thuận tiện hơn cực kỳ nhiều, Bạn không nhất thiết phải tới cửa hàng đại lý bán vé tàu trên Huế hoặc ra Ga Huế mà chỉ cần ở nhà gọi điện theo số 0234 7 305 305 hoặc đặt qua Website phân phối vé tàu trực tuyến, Đường sắt việt nam đã tạo Vé tàu điện tử rất thuận lợi cho hành khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Huế Đà Nẵng toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để sở hữ vé ngẫu nhiên ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0234 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve tau Huế Đà Nẵng trên vn

Hy vọng các bạn đặt hàng được vé tàu Huế Đà Nẵng giá bèo và có chuyến hành trình an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
SE2 (Ngồi mượt điều hòa)199.000 ₫
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
SE2 (Ngồi mềm điều hòa)209.000 ₫
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
SE2 (Nằm khoang 6 ổn định T3)210.000 ₫
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
SE2 (Nằm khoang 6 cân bằng T2)223.000 ₫
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
SE2 (Nằm vùng 6 cân bằng T1)244.000 ₫
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class

Xem thêm: Top Những Dịch Vụ Cộng Đồng Và Gia Đình, Tổng Hợp Từ A

Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
"}" class
Name="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400" style="font-size:15px" class="-ml-1.5 -mt-px text-slate-400">
Hỗ trợ khách hàng"}" style="font-size:17px" class
Name="mr-1" class="mr-1">1900-2642"}" style="font-size:17px" class
Name="mr-1" class="mr-1">
*
*
*
*
*