Đại học tập Đà Nẵng (ĐHĐN) chào làng điểm trúng tuyển vào những trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực ở trong ĐHĐN theo thủ tục xét kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 như sau:

STT

Mã ngôi trường /Mã ngành

Tên ngôi trường / thương hiệu ngành

Điểm trúng tuyển chọn ngành

Điều kiện phụ

DDK

Trường Đại học tập Bách khoa

1

7420201

Công nghệ sinh học

23

TO >= 8; HO >= 6.75; TTNV

2

7480201CLC

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - giờ đồng hồ Nhật)

25.65

TO >= 8.4; LI >= 7.75; TTNV

3

7480201CLC1

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp)

25.65

TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV

4

7480201

Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp)

27.5

TO >= 9; LI >= 8.75; TTNV

5

7510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

19.3

TO >= 6.8; LI >= 7; TTNV

6

7510202

Công nghệ chế tạo máy

24

TO >= 8; LI >= 6.75; TTNV

7

7510601

Quản lý công nghiệp

23

TO >= 8; LI >= 6.5; TTNV

8

7510701

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

20.05

TO >= 7.8; HO >= 7; TTNV

9

7520103CLC

Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí hễ lực (Chất lượng cao)

20

TO >= 7.4; LI >= 6.75; TTNV

10

7520103A

Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí rượu cồn lực

24.65

TO >= 8.4; LI >= 7.5; TTNV

11

7520114CLC

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

23.25

TO >= 8; LI >= 7.5; TTNV

12

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

25.5

TO >= 9; LI >= 7.75; TTNV

13

7520115CLC

Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

16.15

TO >= 7.4; LI >= 5.5; TTNV

14

7520115

Kỹ thuật nhiệt

22.25

TO >= 7; LI >= 7; TTNV

15

7520122

Kỹ thuật tàu thủy

17.5

TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV

16

7520201CLC

Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)

19.5

TO >= 6.4; LI >= 5.5; TTNV

17

7520201

Kỹ thuật điện

24.35

TO >= 8.6; LI >= 7.5; TTNV

18

7520207CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao)

19.8

TO >= 7.8; LI >= 6; TTNV

19

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

24.5

TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV

20

7520216CLC

Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (Chất lượng cao)

24.9

TO >= 8.2; LI >= 8; TTNV

21

7520216

Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

26.55

TO >= 8.8; LI >= 8; TTNV

22

7520301

Kỹ thuật hóa học

21

TO >= 6; HO >= 7.5; TTNV

23

7520320

Kỹ thuật môi trường

16.55

TO >= 6.8; HO >= 4.5; TTNV

24

7540101CLC

Công nghệ lương thực (Chất lượng cao)

17.1

TO >= 7.6; HO >= 4;TTNV

25

7540101

Công nghệ thực phẩm

24.5

TO >= 8; HO >= 8; TTNV

26

7580101CLC

Kiến trúc (Chất lượng cao)

21.5

NK1 >= 6; to lớn >= 8; TTNV

27

7580101

Kiến trúc

21.85

NK1 >= 5.75; to >= 8.2; TTNV

28

7580201CLC

Kỹ thuật XD - CN tạo DD&CN (Chất lượng cao)

17.1

TO >= 5.6; LI >= 5; TTNV

29

7580201

Kỹ thuật XD - CN sản xuất DD&CN

23.75

TO >= 8; LI >= 7.25; TTNV

30

7580201A

Kỹ thuật XD - cn Tin học xây dựng

20.9

TO >= 6.4; LI >= 7.5; TTNV

31

7580202

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy

17.6

TO >= 7.4; LI >= 6.5; TTNV

32

7580205CLC

Kỹ thuật XD công trình giao thông vận tải (Chất lượng cao)

16.75

TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV

33

7580205

Kỹ thuật XD công trình giao thông

19.3

TO >= 6.2; LI >= 4.5; TTNV

34

7580301CLC

Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao)

18.5

TO >= 7; LI >= 5.5; TTNV

35

7580301

Kinh tế xây dựng

22.1

TO >= 8.6; LI >= 5.75; TTNV

36

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

18.2

TO >= 8.2; HO >= 2.75; TTNV

37

7520118

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

17.5

TO >= 6; LI >= 4.25; TTNV

38

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

15.5

TO >= 6; LI >= 3.25; TTNV

39

7905206

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

16.88

N1 >= 5.8; lớn >= 5.4; TTNV

40

7905216

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành khối hệ thống nhúng

18.26

N1 >= 5.6; khổng lồ >= 7.4; TTNV

41

PFIEV

Chương trình Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV)

18.88

TO >= 8; LI >= 3.75; TTNV

42

7480201CLC2

Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí óc nhân tạo

25.65

TO >= 9.4; LI >= 8.75; TTNV

43

7520103B

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí sản phẩm không

24

TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV

44

7480106

Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính

25.65

TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV

DDQ

Trường Đại học kinh tế

45

7340101

Quản trị tởm doanh

25

TTNV

46

7340115

Marketing

26

TTNV

47

7340120

Kinh doanh quốc tế

26.75

TTNV

48

7340121

Kinh doanh yêu thương mại

25.25

TTNV

49

7340122

Thương mại điện tử

25.25

TTNV

50

7340201

Tài chính - Ngân hàng

24

TTNV

51

7340301

Kế toán

24.25

TTNV

52

7340302

Kiểm toán

24.25

TTNV

53

7340404

Quản trị nhân lực

25

TTNV

54

7340405

Hệ thống thông tin làm chủ

22.5

TTNV

55

7340420

Khoa học tài liệu và so với kinh doanh

23.5

TTNV

56

7380101

Luật

23

TTNV

57

7380107

Luật gớm tế

24

TTNV

58

7340120QT

Chương trình cử nhân chính quy links quốc tế*

0

59

7310101

Kinh tế

24.25

TTNV

60

7310205

Quản lý công ty nước

22

TTNV

61

7310107

Thống kê kinh tế

22.75

TTNV

62

7810103

Quản trị Dịch vụ du ngoạn và lữ khách

24.5

TTNV

63

7810201

Quản trị hotel

25

TTNV

DDS

Trường Đại học Sư phạm

64

7140202

Giáo dục đái học

21.5

TO >= 7; TTNV

65

7140205

Giáo dục chủ yếu trị

18.5

VA >= 4.5; TTNV

66

7140209

Sư phạm Toán học

20.5

TO >= 8; TTNV

67

7140210

Sư phạm Tin học

18.5

TO >= 8; TTNV

68

7140211

Sư phạm đồ vật lý

18.5

LI >= 6.75; TTNV

69

7140212

Sư phạm Hoá học

18.5

HO >= 6.25; TTNV

70

7140213

Sư phạm Sinh học

18.5

SI >= 6.25; TTNV

71

7140217

Sư phạm Ngữ văn

21

VA >= 4.5; TTNV

72

7140218

Sư phạm kế hoạch sử

18.5

SU >= 5; TTNV

73

7140219

Sư phạm Địa lý

18.5

DI >= 7.5; TTNV

74

7140201

Giáo dục Mầm non

19.25

NK2 >= 7.5; TTNV

75

7140221

Sư phạm Âm nhạc

19

NK4 >= 7.5; TTNV

76

7140247

Sư phạm khoa học tự nhiên

18.5

TO >= 7.4; TTNV

77

7140249

Sư phạm kế hoạch sử- Địa lý

18.5

VA >= 7.25; TTNV

78

7140204

Giáo dục Công dân

18.5

VA >= 4.5; TTNV

79

7140250

Sư phạm Tin học và công nghệ Tiểu học

18.5

TO >= 6.8; TTNV

80

7140246

Sư phạm Công nghệ

18.5

TO >= 7.4; TTNV

81

7140206

Giáo dục thể chất

18.5

82

7420201

Công nghệ Sinh học

15

TO >= 6.2; TTNV

83

7440112

Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược;2. Hóa so sánh môi trường

15

HO >= 5.75;TTNV

84

7440112CLC

Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - quality cao)

15.25

HO >= 5.25;TTNV

85

7480201

Công nghệ tin tức

15

TO >= 6.6;TTNV

86

7480201CLC

Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

15.25

TO >= 7.2;TTNV

87

7229030

Văn học

15

VA >= 6.75;TTNV

88

7229010

Lịch sử (chuyên ngành quan hệ quốc tế)

15

SU >= 4;TTNV

89

7310501

Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch)

15

DI >= 5.25;TTNV

90

7310630

Việt Nam học tập (chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch)

16.5

VA >= 5.5;TTNV

91

7310630CLC

Việt Nam học tập (Chuyên ngành Văn hóa du lịch - unique cao)

16.75

VA >= 6.5;TTNV

92

7229040

Văn hoá học

15

VA >= 6;TTNV

93

7310401

Tâm lý học

15.5

TTNV

94

7310401CLC

Tâm lý học tập (Chất lượng cao)

15.75

TTNV

95

7760101

Công tác xã hội

15

VA >= 4.75; TTNV

96

7320101

Báo chí

21

VA >= 6.5; TTNV

97

7320101CLC

Báo chí (Chất lượng cao)

21.25

VA >= 7.5; TTNV

98

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

15

TO >= 7.2; TTNV

99

7850101CLC

Quản lý khoáng sản và môi trường thiên nhiên (Chất lượng cao)

15.25

TO >= 6.8; TTNV

100

7480201DT

Công nghệ thông tin (ưu tiên)

15

TO >= 7.4; TTNV

DDF

Trường Đại học tập Ngoại ngữ

101

7140231

Sư phạm tiếng Anh

26.4

N1 >= 9; TTNV

102

7140233

Sư phạm tiếng Pháp

17.72

TTNV

103

7140234

Sư phạm tiếng Trung

24.15

TTNV

104

7220201

Ngôn ngữ Anh

23.64

N1 >= 7; TTNV

105

7220202

Ngôn ngữ Nga

15.03

TTNV

106

7220203

Ngôn ngữ Pháp

20.05

TTNV

107

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

24.53

TTNV

108

7220209

Ngôn ngữ Nhật

24.03

TTNV

109

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

25.41

N1 >= 8.4; TTNV

110

7220214

Ngôn ngữ Thái Lan

22.41

N1 >= 6.8; TTNV

111

7310601

Quốc tế học

21.76

N1 >= 5.8; TTNV

112

7310608

Đông phương học

21.58

TTNV

113

7220201CLC

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

22.05

N1 >= 6.4; TTNV

114

7310601CLC

Quốc tế học (Chất lượng cao)

21.04

N1 >= 6.4; TTNV

115

7220209CLC

Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao)

23.88

TTNV

116

7220210CLC

Ngôn ngữ hàn quốc (Chất lượng cao)

24.39

N1 >= 7.2; TTNV

117

7220204CLC

Ngôn ngữ trung hoa (Chất lượng cao)

23.49

TTNV

DSK

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật

118

7140214

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp(chuyên ngành theo 14 ngành huấn luyện và đào tạo tại Trường)

18.9

TO >= 6.4; TTNV

119

7480201

Công nghệ thông tin

23.45

TO >= 8.2;TTNV 120

7510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng(Chuyên ngành Xây dựng gia dụng & Công nghiệp)

15.1

TO >= 6.6; TTNV

121

7510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

15.2

TO >= 5.8; TTNV

122

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo)

19.2

TO >= 7; TTNV

123

7510203

Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

19.45

TO >= 7.2;TTNV 124

7510205

Công nghệ chuyên môn ô tô

22.9

TO >= 8.4;TTNV 125

7510206

Công nghệ chuyên môn nhiệt

15.1

TO >= 6.6; TTNV

126

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử(Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử cùng Hệ thống cung cấp điện)

15.05

TO >= 6.4; TTNV

127

7510302

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

16.15

TO >= 6.4; TTNV

128

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiểnvà tự động hóa

21.67

TO >= 8; TTNV

129

7510402

Công nghệ thứ liệu

15.45

TO >= 6.4; TTNV

130

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

15.75

TO >= 6.6; TTNV

131

7540102

Kỹ thuật thực phẩm

15.05

TO >= 5.2; TTNV

132

7580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

15.75

TO >= 6.6; TTNV

DDP

Phân hiệu Kon Tum

133

7140202

Giáo dục tè học

20.5

TTNV

134

7340101

Quản trị tởm Doanh

15.35

TTNV

135

7340301

Kế Toán

15.95

TTNV

136

7380107

Luật tởm tế

15.75

TTNV

137

7480201

Công nghệ thông tin

14.6

TTNV

138

7310205

Quản lý nhà nước

14.35

TTNV

DDV

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh

139

7340124

Quản trị và sale quốc tế

19.5

TTNV

140

7480204

Khoa học cùng Kỹ thuật vật dụng tính

20.7

TTNV

141

7420204

Khoa học tập Y sinh

20.6

TTNV

142

7480205DT

Khoa học tài liệu (Đặc thù)

23.6

TTNV

DDY

Khoa Y Dược

143

7720101

Y khoa

26.5

TO >= 9; mê mệt >= 8.75; HO >= 8; TTNV

144

7720301

Điều dưỡng

19.7

TO >= 8.2; mê mẩn >= 4; HO >= 7.25; TTNV

145

7720501

Răng-Hàm-Mặt

26.45

TO >= 9.2; si >= 8.5; HO >= 8.75; TTNV

146

7720201A

Dược học tập (tổ hợp A00)

25.35

TO >= 8.6; HO >= 8.75; LI >= 7.75; TTNV

147

7720201B

Dược học (tổ vừa lòng B00)

25.75

TO >= 8; ham mê >= 8.5; HO >= 9; TTNV

DDI

Khoa công nghệ thông tin với Truyền thông

148

7340101

Quản trị gớm doanh

18

TO >= 6; TTNV

149

7480108

Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính

18

TO >= 6.4; TTNV

150

7480201

Công nghệ thông tin

18

TO >= 7.2; TTNV

VKU

Trường Đại học công nghệ Thông tin và truyền thông Việt-Hàn

151

7340101

Quản trị gớm doanh

18.25

TTNV

152

7480108

Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính

18.05

TTNV

153

7480201

Công nghệ thông tin

18.05

TTNV

Ghi chú:

(1)Thí sinh trúng tuyển đề nghị đủ các điều khiếu nại sau: giỏi nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; gồm Điểm xét tuyển chọn đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, siêng ngành công bố.

Bạn đang xem: Y đà nẵng điểm chuẩn 2020

(2) Điều khiếu nại phụ chỉ áp dụng so với các thí sinh bao gồm Điểm xét tuyển bởi Điểm trúng tuyển chọn ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".

(3) Đối với những ngành gồm nhân thông số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.

Xem thêm: Phát Huy Giá Trị Văn Hóa Con Người Đà Nẵng Và Những Nét Văn Hóa Thú Vị

(4) Đối với những ngành gồm độ lệch điểm chuẩn chỉnh giữa những tổ hợp, Điểm trúng tuyển chọn ngành là điểm trúng tuyển rẻ nhất của các tổ đúng theo vào ngành đó.

Điểm chuẩn, điểm sàn những trường đại học khối ngành Y Dược 2020( miền Trung) được chào làng trên home của các trường Đại Học.


Đại học Duy Tân thông tin điểm chuẩn đầu vào khối ngành Y Dược năm 2020

Điểm Xét tuyển chọn = Tổng điểm thi 3 Môn + Điểm Ưu tiên (Khu vực & Đối tượng)

Cụ thể:

Ngành Điều dưỡng Đa khoa: 19 điểmNgành Dược sĩ (Đại học): 21 điểmNgành Bác sĩ Đa khoa: 22 điểmNgành Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 22 điểm

Thí sinh không đủ điểm Xét tuyển theo kết quả thi THPT, hãy chọn Xét tuyển chọn theo tác dụng Học bạ thpt (Lớp 12 hoặc Lớp 11 & Học kỳ 1 lớp 12)

*

Điểm chuẩn trúng tuyển xét theo công dụng học bạ THPT

Ngành Điều chăm sóc = Tổng điểm 3 môn = 19.5 điểm

(Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 6.5 điểm trở lên)

Ngành Dược/ Y Đa khoa/ chưng sĩ Răng Hàm phương diện = Tổng điểm 3 môn = 24 điểm

(Thí sinh tốt nghiệp thpt có Học lực lớp 12 xếp loại xuất sắc trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 8.0 điểm trở lên)

Đại học tập Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng công bố điểm nhận hồ sơ đk xét tuyển

Đại học Y Dược Huế

Đang cập nhật

*

Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng chào làng điểm sàn xét tuyển theo công dụng thi thpt năm 2020

Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng ra mắt điểm sàn xét tuyển chọn theo hiệu quả thi thpt năm 2020 như sau:

TTTên ngànhNgưỡng điểm nhận ĐKXT
1Y khoa22
2Điều dưỡng19
3Dược học21
5Răng-Hàm-Mặt22

Lưu ý:Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển chọn (ĐKXT) để tuyển sinh nhóm ngành sức mạnh là mức điểm buổi tối thiểu (không nhân hệ số) của toàn bộ các tổ hợp gồm 3 bài xích thi cùng với điểm ưu tiên;

Đại học Y KHoa Vinh công bố điểm sàn xét tuyển chọn vào Đại học 2020

…. Liên tục cập nhật


Mục lục


Trường Cao đẳng technology Y Dược Việt Nam