ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 2697/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNGNGƯỜI TÂM THẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ nguyên lý Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày19 tháng 6 năm 2015; giải pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật tổ chức triển khai Chínhphủ và nguyên tắc Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 mon 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng10 năm 2020 của chính phủ quy định về thành lập, tổ chức triển khai lại, giải thể solo vịsự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng9 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể vàquản lý cửa hàng trợ góp xã hội;

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27tháng 4 năm 2018 của cục trưởng cỗ Lao cồn - thương binh và Xã hội quy địnhđịnh mức kinh tế - kỹ thuật làm cửa hàng xây dựng giá dịch vụ thương mại trợ giúp xã hội;

Căn cứ đưa ra quyết định số 367/QĐ-UB ngày 24 tháng 2năm 1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời tp Đà Nẵng về việc ra đời Trungtâm Điều dưỡng tín đồ tâm thần;

Căn cứ quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30tháng 8 năm 2021 của Ủy ban quần chúng. # thành phố ban hành Quy định về làm chủ tổchức cỗ máy, con số người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong những đơnvị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền cai quản của Ủy ban nhân dân tp Đà
Nẵng;

Theo đề nghị của người có quyền lực cao Sở Lao cồn - mến binhvà làng mạc hội tại Tờ trình số 3504/TTr-SLĐTBXH ngày 21 mon 11 năm 2023 và thẩmđịnh của người có quyền lực cao Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3549/TTr-SNV ngày 29 mon 11 năm2023.

Bạn đang xem: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần đà nẵng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. địa điểm và chức năng của Trung tâm
Điều dưỡng fan tâm thần

Trung trọng tâm Điều dưỡng người tinh thần là đơn vị chức năng sựnghiệp công lập, trực nằm trong Sở Lao đụng - mến binh và Xã hội; gồm chức năngtổ chức tiếp nhận, quản lý, trợ giúp, siêng sóc, điều trị, phục hồi chức năngcho đối tượng người dùng mắc bệnh tâm thần phân liệt và fan rối nhiễu trung tâm trí theo quyđịnh hiện tại hành (gọi tắt là đối tượng).

Trung vai trung phong Điều dưỡng người tâm thần có tư giải pháp phápnhân, gồm con dấu, và tài khoản riêng.

Trụ sở của Trung trọng tâm đặt tại add tổ 58 Đà Sơn, phường
Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. nhiệm vụ và quyền lợi và nghĩa vụ của Trung tâm
Điều dưỡng tín đồ tâm thần

1. Tổ chức tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ các dịchvụ chuyên sóc, nuôi dưỡng cho đối tượng người sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội kháccho các đối tượng thuộc phạm vi của Trung trung ương theo quy định.

2. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủnghoảng tâm lý cho đối tượng.

3. Support và trợ giúp đối tượng người sử dụng thụ hưởng các chínhsách giúp đỡ xã hội; tạo ra kế hoạch can thiệp và trợ góp đối tượng; giámsát và rà soát lại các vận động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch. Từchối yêu cầu hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ xã hội cho đối tượng người dùng nếu ko phù hợpvới chức năng, trách nhiệm của Trung tâm, trừ trường thích hợp có quyết định của cơ quanhoặc người dân có thẩm quyền.

4. Tổ chức vận động phục hồi chức năng, trợ giúpcác đối tượng người tiêu dùng trong các vận động tự quản, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,lao động liệu pháp các hoạt động khác cân xứng với lứa tuổi và sức khỏe của từngnhóm đối tượng.

5. Tổ chức triển khai thăm khám, điều trị thông thường (tâmthần, nhiều khoa), phục sinh thể chất từng ngày và tổ chức nhận xét sức khỏe mạnh tâmthần định kỳ cho đối tượng.

6. Nhà trì, phối phù hợp với chính quyền địa phương đưađối tượng đủ điều kiện hoặc từ nguyện xin thoát khỏi cơ sở trở về với gia đình,tái hòa nhập cùng đồng; liên kết với xã hội để tuyên truyền, chỉ dẫn chămsóc đối tượng sau khi hòa nhập.

7. Tổ chức tiếp đón những cơ quan, tổ chức, cá nhân ởtrong nước và nước ngoài đến thăm và triển khai các chuyển động hỗ trợ, giúp đỡ chođối tượng nhằm cải thiện sức khỏe, thể chất và tinh thần; quản ngại lý, điều tiết, sửdụng các nguồn cung ứng đúng mục đích và quy định.

8. Thực hiện chính sách thống kê, báo cáo định kỳ, độtxuất tình hình hoạt động vui chơi của Trung chổ chính giữa với Sở Lao rượu cồn - thương binh với Xã hộivà những cơ quan lại có liên quan theo quy định.

9. Quản lý viên chức, người lao động, cơ sở vậtchất, tài chính, tài sản của Trung trọng tâm theo điều khoản của luật pháp và phân cấpcủa Ủy ban dân chúng thành phố.

10. Triển khai các nhiệm vụ khác bởi vì Ủy ban dân chúng thànhphố và chủ tịch Sở Lao rượu cồn - yêu quý binh với Xã hội giao.

Điều 3. tổ chức cơ cấu tổ chức của Trung trung tâm Điềudưỡng tín đồ tâm thần

1. Trung trọng tâm Điều dưỡng người tâm thần có Giám đốc,Phó giám đốc và không quá 04 phòng chăm môn, nghiệp vụ.

2. Người có quyền lực cao Trung trọng điểm Điều chăm sóc người tinh thần do Giámđốc Sở Lao hễ - yêu mến binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quảnlý; chịu trách nhiệm trước người đứng đầu Sở Lao hễ - thương binh với Xã hội cùng trướcpháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

3. Phó giám đốc Trung trung tâm Điều dưỡng fan tâm thầndo người có quyền lực cao Sở Lao động - yêu quý binh với Xã hội ngã nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấpquản lý; giúp người đứng đầu Trung tâm thực hiện một số nghành nghề công tác bởi Giám đốc
Trung trọng điểm phân công, phụ trách trước giám đốc Trung trọng tâm và trước phápluật về nghành nghề công tác được phân công.

4. Việc thành lập, biện pháp chức năng, nhiệm vụ, bổnhiệm, miễn nhiệm cấp cho trưởng, cung cấp phó những phòng chuyên môn, nhiệm vụ thuộc
Trung trung tâm Điều dưỡng bạn tâm thần thực hiện theo phân cấp quản lý và quy địnhhiện hành.

Xem thêm: Có nên đầu tư quận 12 và khu vực tây bắc tp, có nên đầu tư bất động sản quận 12 thời điểm này

Điều 4. Giao người có quyền lực cao Sở Lao hễ - Thươngbinh và Xã hội:

1. Chỉ đạo Giám đốc Trung vai trung phong Điều dưỡng fan tâmthần địa thế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung chổ chính giữa để mức sử dụng cụ thểchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, tổ chức triển khai trực thuộc theo nguyêntắc bao quát vừa đủ các nghành nghề dịch vụ công tác, cân xứng với tính chất, sệt điểm,khối lượng quá trình của Trung trọng điểm Điều dưỡng bạn tâm thần; bảo vệ tinh gọntổ chức cỗ máy, dễ dàng trong việc giải quyết các bước của tổ chức triển khai và côngdân.

2. Chỉ đạo, khuyên bảo Giám đốc Trung vai trung phong Điều dưỡngngười tinh thần xây dựng, phát hành Quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của đơn vị theo quyđịnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực nói từngày ký.

Điều 6. Chánh công sở Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao đụng - yêu thương binh cùng Xã hội; Giám đốc
Trung trung tâm Điều dưỡng tín đồ tâm thần; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cóliên quan phụ trách thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 6; - cỗ LĐ-TB với XH; - UBND các quận, huyện; - Sở Nội vụ; - Cổng tin tức điện tử thành phố; - Lưu: VT, SNV.

*
Các đơn vị hảo trung khu đã góp thêm phần làm vơi đi gánh nặng xã hội và biểu đạt “trình độ văn minh” của tp Đà Nẵng. Trong ẢNH: Đoàn công tác CLB Thiện nguyện Hảo Tâm hà nội thăm và tặng ngay quà người bị bệnh tại Trung trọng tâm Điều chăm sóc người tâm thần Đà Nẵng.

Đầu trong năm 80 núm kỷ trước, non sông đang chạm mặt rất nhiều trở ngại trong vấn đề khắc phục kết quả sau chiến tranh, trong đó có vấn đề quản lý, điều trị cho tất cả những người mắc căn bệnh tâm thần. Trong toàn cảnh đó, Trại tâm thần đã góp công rất to lớn trong bài toán đón nhận, siêng sóc, nuôi dưỡng những người bị bệnh tâm thần đang được nuôi chăm sóc trong các gia đình và người tâm thần lang thang, không nơi phụ thuộc ở địa phương.

13 năm sau, 1993, Trại tâm thần được chuyển về khu đất nền nay ở trong phường An Khê, quận Thanh Khê, tp Đà Nẵng và đổi tên thành khu điều dưỡng bệnh tinh thần trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh giấc Quảng Nam-Đà Nẵng; thường xuyên chăm sóc, nuôi dưỡng và phục sinh chức năng cho người bệnh tinh thần mãn tính, đặc trưng là quan tâm cho thương bệnh dịch binh, thân nhân mái ấm gia đình liệt sĩ bị bệnh lý này. Năm 1995, đại lý được thay tên thành Trung tâm Điều dưỡng bạn tâm thần.

Sau khi Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Trung trung tâm Điều dưỡng người tinh thần được tổ chức triển khai lại với là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở LĐ-TB&XH với tác dụng nhiệm vụ đa phần là quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh tâm thần. Năm 2006, Trung trọng tâm được chuyển về tổ 137 Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Đến năm 2008, Trung trọng tâm được ubnd thành phố Đà Nẵng xếp hạng I đối với đơn vị sự nghiệp công lập và 6 năm tiếp theo được giao thêm trách nhiệm “điều dưỡng, phục hồi chức năng luân phiên so với người trọng điểm thần, người rối nhiễu vai trung phong trí”.

Qua từng thời điểm, với khá nhiều tên điện thoại tư vấn khác nhau, dẫu vậy dù bất kể giai đoạn nào, Trung vai trung phong luôn đáp ứng nhu cầu yêu cầu trọng trách ngày càng tốt trong việc quản lý, chuyên sóc, nuôi dưỡng fan tâm thần.

Đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm hầu hết là căn bệnh nhân tinh thần nặng, gia cảnh nặng nề khăn, không khu vực nương tựa, chịu những thiệt thòi, thậm chí là phải chịu đựng sự kỳ thị, rõ ràng đối xử của không ít người xung quanh. Tuy nhiên với tình yêu thương và trọng trách cao, lực lượng cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn luôn giữ vững truyền thống lịch sử quý báu “tương thân tương ái” chuyên sóc, điều trị người bệnh chu đáo, tận tụy, không vụ lợi, xem bệnh nhân như tín đồ nhà, ruột làm thịt của mình, diễn tả những điều mà chưng Hồ đang nhắn nhủ ngành Y, chính là “Lương giống hệt như từ mẫu”.

Nếu Trại trọng điểm thần ban đầu có con số cán bộ, nhân viên đã ít lại chưa qua huấn luyện chuyên khoa tâm thần, trình độ chuyên môn công tác buôn bản hội, thì Trung vai trung phong Điều chăm sóc người tinh thần hiện có đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, điều dưỡng ngày càng cách tân và phát triển cả về số lượng và chất lượng thông qua những chương trình tập huấn, huấn luyện và giảng dạy ngắn hạn, lâu năm hạn. Đây cũng là yếu tố đặc trưng quyết định chất lượng chăm sóc, điều dưỡng nhằm Trung tâm xong nhiệm vụ thiết yếu trị được giao.

Cùng với đó, được sự quan tiền tâm, đầu tư chi tiêu của thành phố, Trung tâm từng bước một xây dựng cửa hàng vật chất, trang thiết bị với tích cực nâng cấp cảnh quan, môi trường. Đến nay, Trung tâm được mở rộng thêm và hiện ra Khu điều dưỡng luân phiên với tổng diện tích trên 3.000m2. Những hạng mục nhà ở bệnh nhân được nâng cấp xây dựng, hình thành khu nhà trú bão cho bệnh dịch nhân; trang đồ vật y tế, dụng cụ hồi phục chức năng, đồ dùng dụng chăm sóc... được đầu tư buôn bán tương đối đầy đủ, thỏa mãn nhu cầu được công tác quản lý

Định mức nuôi dưỡng, quan tâm cho người bệnh được cung ứng từ mối cung cấp ngân sách, song so với đồ vật giá thị phần còn vượt thấp, khó rất có thể đáp ứng được yêu cầu. Trung tâm thành lập và hoạt động ban vận động từ thiện, vận động những nhà hảo tâm, từ thiện để không chỉ là từng bước nâng dần chất lượng bữa ăn uống mà còn quan tâm tốt về đời sống lòng tin cho bệnh nhân. Hơn 3 năm qua, Trung trung ương đã đón trên 1.463 lượt tổ chức, cá thể đến thăm, tặng kèm quà cho bệnh nhân, hỗ trợ những bữa ăn cho dịch nhân, mong tính tổng mức hơn 4,4 tỷ đồng.

Theo quy định, thân nhân tín đồ bệnh tất cả hộ khẩu tại Đà Nẵng có thể làm đơn để được xét đưa bệnh nhân vào chữa bệnh tại Trung tâm. Một thực tiễn đáng bi thiết là đa số người nhà đưa người mắc bệnh đến Trung tâm theo kiểu “khoán trắng”, coi như mình không còn trách nhiệm, cứ tưởng Trung trọng tâm phải bao gồm nhiệm vụ chăm sóc người nhà của mình suốt đời. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị bệnh dịch phải mang đi cấp cứu, cán cỗ Trung trung ương liên lạc với những người nhà thì chúng ta bảo bận bài toán (!). Đối với căn bệnh nhân những tỉnh bạn thì chỉ tất cả trường hợp lang thang mới được giải quyết và xử lý đưa vào Trung tâm. Fan lang thang, trường hợp xác minh được quê quán thì Trung vai trung phong liên lạc với những người nhà cho đón họ về địa phương, một trong những người tỉnh táo hơn vậy thì mua vé xe mang lại họ về.

Ở Đà Nẵng, quanh đó Trung tâm Điều dưỡng fan tâm thần còn tồn tại Bệnh viện tâm thần trực ở trong Sở Y tế. Nếu cơ sở y tế Tâm thần hầu hết khám, chữa bệnh thì Trung trung ương có công dụng quản lý, chuyên sóc, nuôi dưỡng tín đồ bệnh; là chỗ tiếp nhận, nuôi dưỡng những bệnh nhân mà qua trị trị vĩnh viễn không thể phục hồi trí nhớ. Trung tâm biến chuyển nơi ăn uống ở cho suốt đời của các bệnh nhân trực thuộc diện người không thể thân nhân và người bị tâm thần nặng bao gồm hành vi gây nguy hiểm cho xóm hội.

Nhà tâm thần học Lilienstein vẫn nói một câu khôn cùng chí lý: “Thái độ của một làng mạc hội đối với bệnh nhân tinh thần là thước đo trình độ chuyên môn văn minh của làng hội ấy”. Cả hai các đại lý điều trị, siêng sóc, nuôi dưỡng người tâm thần này - cùng với tấm lòng chăm sóc, nuôi dưỡng tín đồ bệnh như người nhà - đã đóng góp thêm phần làm vơi đi nhiệm vụ xã hội và biểu lộ “trình độ văn minh” của thành phố Đà Nẵng.

Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng hiện gồm 200 người bị bệnh điều trị nội trú cùng gần 3.500 người bị bệnh ngoại trú thuộc các thể dịch như: tâm thần phân liệt, đụng kinh, xôn xao cảm xúc… chưa kể hàng ngày có gần 300 người mắc bệnh đến khám và trị trị các dạng bệnh tâm thần khác như: đau đầu, xôn xao giấc ngủ, mất ngủ, trầm cảm, lo âu, nghiện game, nghiện rượu…

Trung trọng điểm Điều chăm sóc người tâm thần Đà Nẵng hiện tất cả 339 bệnh nhân điều trị, trong số đó có 247 tín đồ trên địa phận thành phố với 92 người các tỉnh khác đến.